(KHTĐ) – Ngày 6/11, Trường THPT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi giáo dục chính trị về “Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực – giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”, cho hơn 700 cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017).

Tại buổi giáo dục chính trị, cán bộ, giáo viên, học sinh đã được truyền đạt chuyên đề về: hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga; thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một trang sử mới hào hùng với sự ra đời của Nhà nước Xô Viết chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người, đưa Chủ nghĩa xã hội (CNXH) từ lý luận trở thành hiện thực. Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột; mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc bị thủ tiêu, mở đường cho độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH trên toàn thế giới.

Toàn cảnh buổi giáo dục chính trị

  Thầy Đỗ Duy Bình – Hiệu trưởng Trường THPT Chơn Thành cho biết, buổi giáo dục chính trị này, nhà trường mong muốn nâng cao nhận thức của đoàn viên, học sinh về tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại; giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Bên cạnh đó, cũng đã làm nổi bật những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện của Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, học sinh trong nhà trường.  

Tuấn Minh

Leave feedback about this

  • Rating