Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là một nội dung, bộ phận quan trọng hợp thành hệ thống chỉnh thể phong cách của Người; là một trong những di sản vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là lề lối, cung cách, cách thức làm việc có tính khoa học, mang đặc trưng riêng của Hồ Chí Minh, được thể hiện chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của Người nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh được biểu hiện ở một số đặc trưng chủ yếu sau:

Dân chủ

Phong cách làm việc dân chủ, hay “cách làm việc dân chủ” là đặc trưng chủ yếu, nổi bật trong phong cách làm việc Hồ Chí Minh. Người luôn khẳng định, trong chế độ ta “dân là chủ” và khi dân là chủ thì cách lãnh đạo phải dân chủ. Người cho rằng, không một người nào có thể hiểu được mọi thứ, làm hết được mọi việc. Do đó, Người yêu cầu mỗi cán bộ phải biết cách tập hợp được tài năng, trí tuệ của nhiều người, của tập thể để phấn đấu cho mục tiêu chung. Mà muốn làm được như vậy phải tạo ra được một không khí dân chủ thực sự trong nội bộ. Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi vấn đề.

Phong cách làm việc dân chủ của cán bộ, đảng viên không chỉ được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định trong quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, mà còn trong quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa lãnh đạo với cán bộ, đảng viên bình thường. Đối với người cán bộ dù ở cương vị lãnh đạo nào, hiểu dân và hiểu cấp dưới đều có tầm quan trọng như nhau.

Khoa học

Một nét đặc sắc trong phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là làm việc có tính khoa học. Người làm làm việc tận tâm, tận lực, hầu như không có thời gian nghỉ rỗi, làm việc với lòng nhiệt tình cách mạng vì nước, vì dân nhưng với cách làm việc rất khoa học. Ở đây có một sự thống nhất hài hòa trong con người Hồ Chí Minh với cả tư cách của nhà cách mạng và khoa học.

Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh thể hiện trên những điểm cơ bản đó là: Làm việc phải có mục đích rõ ràng, biết quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy; Chương trình, kế hoạch đặt ra trong làm việc phải sát hợp; Phải kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng; Phải thường xuyên chú ý rút kinh nghiệm.

Kỹ lưỡng

Phong cách làm việc kỹ lưỡng là cách làm việc kỹ, cẩn thận, không để cho có sai sót. Người căn dặn: “Có việc gì, phải bàn tính kỹ lưỡng”, “Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao làm vậy”. Bởi theo Người: “Phải xem xét kỹ lưỡng, hiểu biết rõ ràng các thứ và các mặt mâu thuẫn, mới tìm được cách giải quyết đúng đắn các mâu thuẫn, cách mạng mới thành công”.

Theo Hồ Chí Minh, cách làm việc kỹ lưỡng là “đơn thuốc” chữa bệnh làm việc máy móc hữu hiệu nhất. Vì vậy, đối với mỗi tổ chức, mỗi con người, Người căn dặn: “Bất kỳ việc to việc nhỏ: Phải xem xét kỹ lưỡng, Phải bàn bạc kỹ lưỡng, Phải hỏi dân kỹ lưỡng, Phải giải thích kỹ lưỡng cho dân, Phải luôn luôn gần gũi dân. Mong rằng các cán bộ ta cố gắng chữa hết bệnh máy móc, thì mọi việc sẽ đều thành công mau chóng”.
Phong cách làm việc kỹ lưỡng của Hồ Chí Minh, nó đối lập với cách làm việc qua loa, sơ sài. Người cho rằng: “Tất cả các nghị quyết của Đảng phải do cơ quan lãnh đạo chuẩn bị kỹ càng, rồi giao cho các cấp thảo luận. Không được làm qua loa, sơ sài”.

Cụ thể

Một trong những nội dung biểu hiện đặc trưng phong cách làm việc của Hồ Chí Minh đó là cách làm việc cụ thể, rõ ràng, không chung chung. Đây là yếu tố rất quan trọng trong phong cách làm việc của một người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, để có quyết định đúng, người cán bộ, đảng viên phải có phong cách làm việc cụ thể. Cụ thể thì mới hiểu rõ tình hình công việc, hiểu rõ tình hình cấp dưới, từ đó mới đưa ra được quyết định đúng đắn. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng “nồi vuông úp vung tròn”, tức hỏng việc.

Phong cách làm việc cụ thể đòi hỏi “Lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình”, “phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ”, “Cần phải lãnh đạo toàn diện và cụ thể”, “phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, kịp thời”; đòi hỏi phải “đi sâu đi sát, điều tra nghiên cứu”, nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể.

Tới nơi, tới chốn

Phong cách làm việc tới nơi, tới chốn là cách làm việc chu đáo, triệt để, không bỏ dở. Tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về “đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn”.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, hoạt động lãnh đạo thường được thông qua nhiều khâu, nhiều tổ chức với những cơ chế làm việc đa dạng, phức tạp nên dễ sinh ra cách làm việc không tới nơi, tới chốn, gây mất uy tín của Đảng, Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân và tạo sơ hở cho các phần tử xấu lợi dụng.

Phong cách làm việc tới nơi, tới chốn của Hồ Chí Minh còn phải là nói đi đôi với làm. Đây vừa là phong cách công tác, vừa là phương pháp tư duy hữu hiệu của người cán bộ cách mạng. Nó hoàn toàn khác với “nói một đằng làm một nẻo”, thậm chí “nói mà không làm”. Người đặc biệt lưu ý, người cán bộ muốn tập hợp, tuyên truyền cấp dưới, tự mình phải “miệng nói tay làm, làm gương cho người khác” vì theo Người “các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Như vậy, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh có những đặc trưng chủ yếu là: dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn. Mỗi đặc trưng trên đều phản ánh một khía cạnh riêng trong việc tiến hành và giải quyết công việc của Người, song nó gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên một phong cách làm việc hiệu quả. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh.

Lan Phương

Nguồn: Báo Đắk Nông

Leave feedback about this

  • Rating