(KHTĐ) – UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. 

Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước)

Theo đó, từ nay đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.295,17 ha. Trong đó, quy hoạch đến năm 2020 hoàn thiện 22 cụm công nghiệp với diện tích 583 ha (chiếm 45% tổng diện tích quy hoạch cụm công nghiệp của tỉnh) và phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói trên đạt trên 90% diện tích đất công nghiệp. Giai đoạn 2 từ 2020 đến 2030 sẽ triển khai thêm 55% diện tích đất của các cụm công nghiệp còn lại với diện tích trên 712 ha.

Dự kiến tổng nguồn vốn thu hút để đầu tư cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp của tỉnh trong 2 giai đoạn này là 6.550 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho trên 30.000 lao động. Đồng thời, nâng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên thêm 7.100 tỷ đồng.

Danh sách 35 cụm công nghiệp được tỉnh phê duyệt trải đều tại địa bàn 11 huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Trong đó, thị xã Phước Long có 2 cụm công nghiệp, diện tích 100 ha; thị xã Bình Long có 3 cụm, diện tích 210 ha; huyện Bù Gia Mập 4 cụm, diện tích 159 ha; huyện Lộc Ninh 2 cụm, diện tích 94 ha; huyện Bù Đốp 2 cụm, 36 ha; Hớn Quản 5 cụm, 100 ha; Đồng Phú 4 cụm, 140 ha; huyện Bù Đăng 7 cụm 225 ha; huyện Phú Riềng 2 cụm 100 ha.  

Riêng tại thị xã Đồng Xoài có 3 cụm công nghiệp được phê duyệt theo quyết định này với tổng diện tích 120 ha để hình thành các cụm công nghiệp chế biến thực phẩm (rau, củ, quả….) và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với các khu xử lý an toàn vệ sinh thực phẩm, đóng gói và xử lý nước thải tập trung. Trong đó, cụm công nghiệp tại phường Tân Xuân có diện tích quy hoạch 30 ha, thuộc khu Phố Tân Trà, phường Tân Xuân với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng; cụm công nghiệp Tiến Hưng diện tích 50 ha, tại ấp 4, xã Tiến Hưng, diện tích 50 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng; cụm công nghiệp Tân Thành diện tích 40 ha, tại ấp 2, xã Tân Thành, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

Việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển cụm công nghiệp có vai trò đòn bẩy thúc đẩy phát triển của ngành công nghiệp tỉnh, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ và tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. 

Kim Phụng

Leave feedback about this

  • Rating