Khoahocthoidai.vn

Ông Giang Văn Khoa - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước

Xây dựng xã hội học tập cần tư duy đúng, nhận thức đúng

00:34 | 25/03/2017

Xây dựng xã hội học tập cần tư duy đúng, nhận thức đúng
Phóng viên Tạp chí Khoa học thời đại có cuộc phỏng vấn  ông Giang Văn Khoa - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước về tình hình xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Ông nói: “Vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập là cuộc vận động cách mạng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; vừa có tính cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài để tạo thế và lực nội sinh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, nếu không có nhận thức đúng, tư duy đúng sẽ không mang lại hiệu quả”.

Thưa ông, khái niệm “xã hội học tập” đã được biết đến trong những năm gần đây, vậy nên hiểu khái niệm này thế nào?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”.

Vậy “xã hội học tập” (XHHT) là gì? Có nhiều cách nói khác nhau, nhưng có thể hiểu là một xã hội tạo cơ hội và điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được học và tự học theo hướng đào tạo, tự đào tạo liên tục, suốt đời thông qua những hình thức giáo dục chính quy hoặc không chính quy trong nhà trường hoặc ngoài nhà trường, học ở mọi nơi, mọi lúc nhằm nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ, chuyên môn nghiệp vụ, nghề… góp phần ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, xây dựng cuộc sống văn minh cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Hay nói cách khác, XHHT là xã hội toàn dân học tập, Nhà nước và nhân dân cùng làm giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Xây dựng xã hội học tập đang diễn ra sôi nổi trong cả nước, ở Bình Phước chúng ta hoạt động này diễn ra như thế nào? có khó khăn gì, thưa ông?

Ở tỉnh ta, từ tỉnh đến các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo xã hội học tập và có kế hoạch, đề án thực hiện ở từng giai đoạn. Kết quả mạng lưới trường lớp kể cả chính quy và không chính quy được phát triển và mở rộng. Ở cả các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, từ ngành học Mầm non, Giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS, THPT); trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; hệ thống các trường cao đẳng; trung học chuyên nghiệp; trường Chính trị đến các trung tâm dạy nghề… phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học” đều được triển khai sâu rộng và có kết quả tốt.

Trên cơ sở đó, các hình thức học tập được tổ chức đa dạng, huy động được hết số trẻ đến tuổi đi học và học đúng độ tuổi. Thực hiện phổ cập giáo dục ở các cấp học, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân được tạo điều kiện đi học tại các trường trong tỉnh và ngoài tỉnh. Việc học tập đã trở thành nhu cầu và phong trào mạnh mẽ của tỉnh.

Tuy nhiên việc xây dựng xã hội học tập ở tỉnh ta cũng còn nhiều khó khăn, đó là ở những vùng sâu, xa, trong đồng bào dân tộc còn nhiều người khó khăn về kinh tế chưa có điều kiện đi học và thực tế việc học tập cũng chưa phải là nhu cầu cấp thiết của họ, nên huy động người lớn đi học là rất khó.

Năm 2010, tại Đền Hùng (xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập), ông Giang Văn Khoa  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Năm 2010, tại Đền Hùng (xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập), ông Giang Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Từ thực tế xây dựng xã hội học tập ở tỉnh trong thời gian qua, xin ông cho biết yếu tố quan trọng nào để xây dựng thành công “xã hội học tập”?

Cần xác định xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Trong đó sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền là yếu tố then chốt. Kinh nghiệm cho thấy ở nơi nào có sự nhận thức đúng, tư duy đúng về bản chất của cuộc vận động này là vừa có tính cấp bách, cần thiết, vừa cơ bản, lâu dài để tạo thế và lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từ đó tập trung các giải pháp cả về tổ chức, về nguồn lực và chế độ chính sách cho cuộc vận động, thì nơi đó sẽ tạo được nền móng tốt cho việc xây dựng xã hội học tập có hiệu quả và bền vững. Ngược lại, nơi nào không có nhận thức đúng, tư duy đúng sẽ không mang lại hiệu quả.

Cuộc vận động này cũng cần có sự phối hợp tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, đặc biệt là sự thực hiện tích cực của ngành Giáo dục - Đào tạo và của các cấp Hội khuyến học. Hội khuyến học phải được phát triển mạnh để tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần tham gia xây dựng xã hội học tập.

Hệ thống giáo dục cần phát triển mạnh cả giáo dục chính quy, không chính quy để hoạt động, tạo điều kiện cho mọi người đều được đi học.

Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên mọi tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập” theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Điều kiện cơ sở vật chất thiết bị cho giáo dục là một thành tố của chất lượng giáo dục. Sẽ không thể có được xã hội học tập khi các điều kiện vật chất, phương tiện kỹ thuật cho giáo dục và đào tạo còn thiếu thốn.

Cuối cùng là môi trường xã hội cho xây dựng xã hội học tập, đó là môi trường xã hội hiếu học, ủng hộ cho việc học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của mọi người. Môi trường học tập tốt sẽ động viên, cổ vũ khuyến khích mọi người hăng say học tập để có đức, tài phục vụ xã hội.

Toàn tỉnh có 71.777 gia đình đạt “Gia đình học tập” trên tổng số 214.361 gia đình toàn tỉnh, đạt 33,48%, 100% gia đình đăng ký được công nhận; 81/81 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, trong đó công nhận 64 dòng họ; 513/866 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập”, 100% cộng đồng đăng ký được công nhận; 180/205 đơn vị (thuộc xã, phường, thị trấn quản lý) đăng ký “Đơn vị học tập”, trong đó công nhận 178 đơn vị.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: