Khoahocthoidai.vn

Vững tin vào triển vọng tươi sáng của Tạp chí Khoa học thời đại

16:26 | 12/09/2017

Vững tin vào triển vọng tươi sáng của Tạp chí Khoa học thời đại
(KHTĐ) Năm 2017 đánh dấu 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Tạp chí Khoa học thời đại - cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước; diễn đàn của đội ngũ trí thức. Mười năm qua, Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích; có nhiều đổi mới sáng tạo; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của sự nghiệp báo chí tỉnh nhà cũng như sự phát triển của hệ thống Liên hiệp hội và sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.
Đồng chí Trần Tuyết Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ , thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến thăm, tặng quà cho  Ban Biên tập Tạp chí Khoa học thời đại nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Từ một cơ quan báo chí non trẻ, sau 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển; Tạp chí đã nỗ lực phấn đấu trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện; bắt kịp xu thế phát triển của báo chí cách mạng hiện đại. Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc thì đó là sự phát triển có tính đột phá mạnh mẽ rất đáng được ghi nhận.

Tạp chí đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức bộ máy; quan tâm đào tạo, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực thực tiễn; đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết, tập hợp được đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia vào hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; thông tin phổ biến kiến thức; tham gia các diễn đàn và hoạt động do Tạp chí tổ chức với nhiều bài viết có hàm lượng chất xám và tính phản biện cao. Tạp chí đã phối hợp với Câu lạc bộ Trí thức, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tổ chức truyền hình trực tuyến một số chương trình tư vấn, thông tin phổ biến kiến thức về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học trong bảo vệ thực vật, chăn nuôi gia súc,… trên mạng xã hội Youtube và Facebook, được đông đảo người dân, doanh nghiệp theo dõi và ủng hộ cách làm sáng tạo này. Các ấn phẩm của Tạp chí in được phát hành tới 111 xã, phường, thị trấn; Tạp chí điện tử hàng ngày cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu về thực tiễn.

Các đồng chí: Võ Đình Tuyến - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trần Tuyết Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Tiến Dũng - Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Tạp chí Khoa học thời đại.

Tạp chí cũng là đơn vị đi đầu trong hệ thống Liên hiệp hội về xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về khởi nghiệp với sáng kiến “Tuyên truyền, liên kết tổ chức bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo mô hình 3 + 1”; thường xuyên có các bài viết về gương trí thức tiêu biểu và làm tốt công tác chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của báo khoa học với các Liên hiệp hội địa phương và các cơ quan báo chí của tỉnh, thành bạn.

Có thể nói trong 10 năm qua, Tạp chí Khoa học thời đại đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động; tự khẳng định được vị thế của mình trong nền báo chí cách mạng Việt Nam; góp phần nâng cao vị thế của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, tâp hợp được trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Tạp chí Khoa học thời đại trở thành niềm tự hào của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước.

Tạp chí Khoa học thời đại (bản in) luôn được bạn đọc thuộc các tầng lớp quan tâm, đón đọc.

Chặng đường phía trước của Tạp chí Khoa học thời đại có nhiều thuận lợi với những triển vọng tươi sáng nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi tập thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, đem hết trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng và phát triển Tạp chí theo những định hướng cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và những thành tựu đạt được trong 10 năm qua; khắc phục những khó khăn, hạn chế để xây dựng Tạp chí phát triển toàn diện và vững chắc; thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng trong đội ngũ trí thức; là cầu nối giữa trí thức với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và tập hợp đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện các chính sách, đề án, chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học của tỉnh.

Thứ hai, sau tổng kết 10 năm hình thành và phát triển; trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động; căn cứ vào quy hoạch phát triển báo chí của tỉnh; những dự báo về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ ở địa phương và trong cả nước; dự báo về phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế tri thức; Tạp chí cần xây dựng Chiến lược phát triển của mình trong 10 năm tiếp theo nhằm xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; đổi mới phương thức hoạt động, làm cho Tạp chí thực sự đáp ứng được yêu cầu đặc thù của một Tạp chí Khoa học, góp phần nâng cao chất lượng truyền thông khoa học công nghệ, làm cho khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Thứ ba, con người là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tạp chí. Vì vậy, Tạp chí cần phát huy nội lực, tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ làm báo khoa học, vững vàng về chính trị tư tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt; nhất là đạo đức của người làm báo gắn với trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Mỗi cán bộ, phóng viên phải tự nỗ lực, học tập, rèn luyện mọi lúc, mọi nơi để nâng tầm trí tuệ, nhạy bén, sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp của người làm báo khoa học, xứng đáng với danh hiệu là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, khoa học của Đảng.

Thứ tư, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của Ban biên tập, Hội đồng Khoa học của Tạp chí; luôn bám sát tôn chỉ, mục đích; vững vàng, cẩn trọng, không để xảy ra sai sót về chính trị; giữ vững tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn và bản sắc riêng của Tạp chí; chú trọng nâng cao chất lượng truyền thông khoa học công nghệ, hàm lượng khoa học trong từng bài viết; tôn vinh các thành tựu khoa học công nghệ, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo khoa học công nghệ trong các tầng lớp nhân dân và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cộng đồng.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp thông qua việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, các huyện, thị; các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt Tạp chí cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Liên hiệp hội Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; Tỉnh uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo hoạt động đúng định hướng và được tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách trong quá trình hoạt động. Tăng cường nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm báo khoa học cũng như kinh nghiệm thực hiện tự chủ tài chính trong hoạt động báo chí. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí gồm các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực để có nhiều bài viết trí tuệ, mang tính phản biện cao và có sức lan toả rộng trong xã hội. Tạp chí Khoa học thời đại không chỉ là diễn đàn của trí thức trong tỉnh mà còn là diễn dàn của trí thức trong nước và ngoài nước nên Tạp chí cần đi tiên phong cùng Liên hiệp hội kết nối nhân tài trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đem trí tuệ, tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thành tựu của 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Tạp chí Khoa học thời đại đã tạo cơ sở, nền tảng cho sự phát triển của Tạp chí trong giai đoạn mới. Phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; nắm vững thời cơ, vận hội, chắc chắn Tạp chí Khoa học thời đại sẽ ngày càng xứng đáng với niềm tin mà các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân đã gửi gắm; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh ./.

 

(KHTĐ)

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: