Trực tuyến Hội thảo ứng dụng tiến bộ khoa học trong quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại trên cây trồng

09:22 | 29/11/2017

Hiện nay, có ý kiến cho rằng, nông nghiệp nước ta đã phát triển tương đối tốt. Đặc biệt, chúng ta xuất khẩu được nhiều nông sản trong điều kiện giá lương thực và nông sản thế giới đang tăng. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy, vẫn còn nhiều bất cập khiến chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của nông nghiệp trong đó có vấn đề Khoa học - kỹ thuật phục vụ nông nghiệp.

T.Khoa - D.Quyền - H.Huynh