08:49 | 01/09/2015

Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước mời thầu

Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước mời thầu
 

Bên mời thầu

Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước

Tên gói thầu

Mua sắm bàn, tủ, ghế làm việc

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

Thời gian bán hồ sơ

Từ 09 giờ 00 ngày 04/09/2015 đến 15 giờ 00 ngày 11/09/2015

Thời điểm đóng thầu

15 giờ 00 ngày 11/09/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đường 6/1 phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 3870566; Fax: (0651) 3879470

Giá bán

Miễn phí

Nguồn vốn

NSNN

Loại thầu

Hàng hóa

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: