Khoahocthoidai.vn

VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

14:55 | 09/01/2018

VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Về vai trò của đội ngũ trí thức, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã khẳng định “Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”.

Cùng với đội ngũ trí thức cả nước, sau 20 năm tái lập tỉnh (2007-2017), đội ngũ trí thức đã khẳng định được vai trò nòng cốt của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về mức độ tác động, tầm ảnh hưởng của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của tỉnh Bình Phước sau 20 năm tái lập

Trí thức là cán bộ, công chức, viên chức và trí thức trong các doanh nghiệp nhà nước đã tham gia vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở địa phương. Năng lực, tầm nhìn và mức độ thạo việc của trí thức trong hệ thống chính trị và các doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh đã tác động không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam và đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Liên hiệp hội Bình Phước nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

Bộ phận trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lýđã phát huy tốt vai trò và khả năng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đa số các quyết sách lớn của tỉnh đã phát huy tác dụng tốt, giải quyết được căn bản những vấn đề thực tiễn củađời sống xã hội. Trí thức là lãnh đạo tỉnh đã quyết định, ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi cho sự phát triển địa phương trên nhiều lĩnh vực. Đây là dấu ấn rõ nét của lực lượng trí thức là cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia vào việc tham mưu, góp ý, thẩm định, ban hành chính sách. Tỉnh đã ban hành được nhiều chính sách tốt, mang tầm chiến lược vềđào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và tổ chức thực hiệnđạtkết quả thiết thực.

Với vai trò là lực lượng lao động trí tuệ, tham mưu hoạch định chính sách, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất; đời sống đội ngũ trí thức đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được áp dụng, góp phần quan trọng trong củng cố hệ thống chính trị, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Trí thức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin có nhiều đóng góp về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đội ngũ trí thức trong lực lượng vũ trang tỉnh là lực lượng nòng cốt, tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới và toàn vẹn lãnh thổ.

Lực lượng trí thức ở hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tếđã góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe nhân dân, để lại dấu ấn đậm nét về vai trò của trí thức trong đời sống xã hội, bước đầu đặt nền móng căn bản cho sự phát triển giáo dục, y tế của tỉnh Bình Phước.Trí thức ngành y tế đã ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, phẫu thuật tai xương chũm; giải phẫu ngách mũi trên - giữa, ứng dụng nạo sàng qua đường mũi trong điều trị bệnh viêm đa xoang mạn tính; điều trị bệnh trĩ; ứng dụng quang châm laser nhằm cắt cơn đói và hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy; nghiên cứu tình hình nhạy kháng thuốc và việc đánh giá hiệu lực của các phác đồ điều trị bệnh sốt rét,… góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, giảm thiểu biến cố xảy ra, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Từ các đề tài nghiên cứu ngành y tế đã triển khai ứng dụng, nâng cao năng lực chuyên môn cho các y, bác sỹ trong khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của tỉnh nói chung. Hầu hết trí thức người dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt tình công tác, gắn bó với nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực công tác; phát huy tốt vai trò của người trí thức tại đơn vị, địa phương và là hạt nhân tập hợp sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc trong việc tổ chức thực hiện đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trí thức làm việc trong các doanh nghiệp tư nhângóp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lực lượng trí thức đã có những đóng góp quan trọng. Trong đó có nhiều trí thức làm việc trong các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, một số người đã tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu du lịch, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân. Trí thức làm việc trong các doanh nghiệp cao su, bưu chính viễn thông, điện lực, ngân hàng, hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Nữ doanh nhân, Hội Điều,… đã từng bước khắc phục khó khăn, cải tiến quy trình, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đóng góp không nhỏ cho ngân sách Nhà nước.

Vai trò của trí thức tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống

Đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017, đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước đã chủ trì thực hiện trên 40 đề tài đề tài khoa học cấp tỉnh, chiếm trên 60% số đề tài được thực hiện ở tỉnh Bình Phước.

Ở lĩnh vực công nghệ Sinh học, đội ngũ trí thức tập trung ứng dụng các tiến bộ của công nghệ nền của công nghệ Sinh học hiện đại; tổ chức thực hiện chương trình công nghệ Sinh học của tỉnh, góp phần tạo ra một số sản phẩm, qui trình công nghệ cao phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, y tế... Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng từ phế phụ phẩm nông nghiệp tại tỉnh Bình Phước” được triển khai thực hiện phục vụ cho việc xử lý, chế biến các phế phụ liệu sản xuất nông nghiệp; xây dựng mô hình sử dụng hợp chất hữu cơ cho một số cây trồng chính có thế mạnh của tỉnh như cao su, hồ tiêu, điều trên địa bàn tỉnh; góp phần tăng năng suất cây trồng, hiệu quả kinh tế và sinh thái cao hơn hẳn so với các loại phân bón hóa học thông thường. Trí thức của tỉnh cũng tham gia công tác “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học Vườn quốc gia Bù Gia Mập” thu thập, xử lý, bảo quản, giám định tên của hơn 480 loài thực vật; động vật và nấm; thiết lập modem liên kết dữ liệu các loài động vật, thực vật, nấm vào website của vườn, phục vụ cho tra cứu thông tin và đa dạng sinh học; xây dựng bộ bản đồ phân bố các loại động vật, thực vật quý hiếm của Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho công tác bảo vệ, phục vụ nghiên cứu khoa học, quy hoạch bảo tồn, trưng bày giới thiệu cho hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục môi trường và nghiên cứu đa dạng sinh học.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đội ngũ trí thức đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, và nhân rộng các mô hình mới về giống cây trồng, vật nuôi, phương thức canh tác tiến bộ. Người dân đã ý thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ, biết áp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đã góp phần tăng năng suất cây điều từ 5 - 6 tạ/ha năm 2009 lên 1,4 tấn/ha năm 2015; một số mô hình ở Bù Gia Mập đạt 4 tấn/ha. Một số đề tài liên quan đến phát triển cây tiêu cũng đem lại hiệu quả rất thiết thực.Dự án đưa cây ca cao vào trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã cho thấy có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt dưới tán điều và các vườn cây ăn trái; Việc chuyển giao quy trình trồng ca cao dưới tán điều cùng với điều kiện thuận lợi về giá cả và đầu ra khá ổn định nên được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, diện tích ca cao của tỉnh tăng lên đáng kể. Trên cơ sở đó, dự án nông thôn miền núi “Xây dựng vườn giống ca cao phục vụ cho trồng xen vườn điều tại Bình Phước” đã được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn giống chất lượng phục vụ phát triển mô hình trồng xen ca cao, tận dụng lao động nhàn rỗi, tạo công ăn việc làm cho nông dân, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Vườn cây cà phê cũng đã được ghép cải tạo và canh tác theo hướng GAP đã cho năng suất cao hơn 23,8% so với mô hình canh tác truyền thống. Khoa học và công nghệ còn đến tận các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đa dạng hóa cây trồng vật nuôi nhưphát triển các nghề trồng nấm, cây chùm ngây, nuôi ong, nuôi rắn ráo trâugóp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân.

Đội ngũ trí thức của tỉnh Bình Phước tham gia thực hiện các dự án khoa học công nghệ phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Bình Phước, như dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu tại Bình Phước” bước đầu đã đem lại hiệu quả, đã xây dựng thành công quy trình sản xuất giống, quy trình kỹ thuật nuôi trồng, công nghệ chế biến và hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả cao và phát triển nghề trồng nấm trên địa bàn tỉnh. Dự án nông thôn miền núi “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ để phát triển nghề nuôi ong theo hướng sản xuất hàng hoá xuất khẩu” đã xây dựng 10 mô hình ứng dụng chuyển giao kỹ thuật nuôi ong tiên tiến với quy mô 400 đàn ong Ý/01 mô hình; xây dựng mô hình xưởng tinh lọc mật ong và đào tạo kỹ thuật viên chăn nuôi, sơ chế và tinh lọc mật ong xuất khẩu. Qua đó, góp phần tạo tiền đề để phát triển ngành nghề mới - nghề nuôi ong mật xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý đô thị: Để phục vụ cho việc quản lý khai thác công trình thủy lợi, đội ngũ trí thức cũng đã thực hiện đề tài nghiên cứu, điều tra khảo sát và thu thập số liệu 53 công trình thủy lợi vừa và nhỏ cùng với 05 công trình thủy điện do Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xây dựng hệ thống dữ liệu không gian dưới dạng các bản đồ chuyên đề; xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thuộc tính; ứng dụng xây dựng mô hình cân bằng nước cho hệ thống các công trình thủy điện lớn trên Sông Bé; tính toán điều tiết lũ, đánh giá ngập úng cho các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn toàn tỉnh. Các số liệu, tài liệu thu thập được của đề tài là cơ sở khoa học đáng tin cậy về thực trạng các công trình thủy lợi, thủy điện trên đại bàn tỉnh. Các sản phẩm phần mềm và hệ thống dữ liệu của đề tài có khả năng ứng dụng tốt, phục vụ công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đề tài: “Đánh giá thực trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng đất một cách hợp lý bền vững tại tỉnh Bình Phước” nghiên cứu tình trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp tỉnh Bình Phước, nhằm cung cấp những thông tin, cơ sở khoa học cho việc bảo vệ môi trường đất; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai nói chung và quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp nói riêng.

Đội ngũ trí thức cũng đã nghiên cứu, đề xuất về các giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hội nhập WTO 2011-2015nhằm đánh giá hoạt động trồng trọt, chế biến, kinh doanh và thị trường xuất nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp như tiêu, điều, sắn, ca cao… tại Bình Phước. Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình chế biến, xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Bình Phước. Nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản trong giai đoạn hội nhập, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản tại địa phương, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển công nghiệp, tăng cường hoạt động thương mại. Nghiên cứu định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh trong giai đoạn hội nhậpWTO. Hoạch định chiến lược xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Bình Phước.Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật; tìm tòi và vận dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tìm kiếm và mở rộng thị trường mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, trí thức tại các đơn vị hành chính sự nghiệp đã sáng tạo, nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng lập địa cho sản xuất lâm nghiệp, phần mềm ATLASS khí hậu, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá xói mòn đất, quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, dự báo nguy cơ cháy rừng,… giúp việc truy suất số liệu, hình ảnh, cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác; là cơ sở khoa học đáng tin cậy, hỗ trợ cho công tác quản lý tài nguyên ở tỉnh Bình Phước.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và nhân văn, đội ngũ trí thức đã thực hiện tốt công tác sưu tầm văn học dân gian, phục dựng trang phục, ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc X’tiêng, nghiên cứu đời sống văn hóa công nhân công tra trong thời kỳ Pháp thuộc (1922-1954), lập bản đồ hệ thống di tích khảo cổ học,… nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ công tác nghiên cứu văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh. Các công trình biên soạn tài liệu về địa lý và lịch sử địa phương đã phục vụ cho công tác giảng dạy trong nhà trường. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu quê hương, đất nước cho học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng như thế hệ trẻ Bình Phước. Bên cạnh đó, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, công tác khoa giáo cơ sở, thực thi quyền trẻ em, phát triển văn hóa đọc cũng đã được đội ngũ trí thức quan tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng.

Một số đề tài khoa học xã hội và nhân văn khác tuy chưa tạo ra sản phẩm trực tiếp trước mắt nhưng đã cung cấp cơ sở khoa học cho các cấp, các ngành hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển, phục vụ các chương trình, mục tiêu khác nâng dần tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; phát triển thương mại và dịch vụ; phát triển văn hóa - du lịch; phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Trí thức hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật góp phần bảo tồn, phát triển, sáng tạo các giá trị văn học nghệ thuật, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân; sáng tác, trình diễn, giao lưu giới thiệu nhiều tác phẩm hay.

Trí thức trong các đơn vị khoa học kỹ thuật như Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Khuyến công; Trung tâm Giống cây trồng, Trung tâm nông nghiệp công nghệ caocủa tỉnhđãgóp phần xây dựng, chuyển giao, thực hiện tốt nhiều chương trình hoạt động; đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Có thể nói, trí thức Bình Phước đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung. Đội ngũ trí thức thực sự là nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thông tin, phổ biến kiến thức; triển khaiứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệvào sản xuất, đời sống, giải quyết được khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành. Hoạt động của đội ngũ trí thức trong các lĩnh vực đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển về mọi mặt./.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: