Khoahocthoidai.vn

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5

08:49 | 14/04/2017

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5
Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13-4, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 5 nhằm thẩm tra nội dung: Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, năm 2017 là năm đầu tiên Quốc hội thực hiện xây dựng chương trình pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với những quy định rất mới về lập chương trình. Theo luật cũ, các vấn đề về đánh giá chính sách, đánh giá tác động của chính sách được thực hiện sau khi đưa vào chương trình xây dựng. Còn theo Luật năm 2015, việc đánh giá phải tiến hành trước khi đưa vào chương trình xây dựng. Năm 2017, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã đôn đốc các bộ, ngành, có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thống nhất với Chính phủ từ sớm.

Toàn cảnh phiên họp

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và chương trình năm 2017 điều chỉnh. Năm 2017, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý và xây dựng mới để  trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 27 dự án luật. Tuy nhiên, Chính phủ đang đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Nếu được chấp thuận, trong năm 2017, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội 32 dự án luật. Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 3 cần phối hợp, chỉnh lý trình 13 dựng án luật. Đây là các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2; trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 3 dự án, dự thảo luật theo quy trình 1 kỳ họp; trình mới 5 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 4 cần phối hợp chỉnh lý, trình 5 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3; trình cho ý kiến và thông qua 3 dự án luật theo quy trình 1 kỳ họp và trình mới 8 dự án luật.

Năm 2018, Chính phủ đề nghị đưa 21 dự án vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Dự kiến năm 2017, Chính phủ tiếp tục đề xuất bổ sung vào chương trình một số dự án luật, pháp lệnh theo đề nghị của các bộ, ngành sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục lập đề nghị. Đối với 21 dự án nêu trên, tại Kỳ họp thứ 5, Chính phủ đề nghị đưa 9 dự án luật, gồm 7 dự án theo chương trình năm 2017 chuyển sang, 1 dự án mới được đề xuất bổ sung từ chương trình 2017 chuyển sang và 1 dự án luật đề xuất mới trình quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp. Về chương trình cho ý kiến, Chính phủ đề xuất 8 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ đề nghị đưa 9 dự án gồm 8 dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và 1 dự án đề xuất mới trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp. Về chương trình cho ý kiến, Chính phủ đề nghị 3 dự án luật. Nội dung điều chỉnh năm 2017, Chính phủ đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2017 đối với 11 dự án, đẩy nhanh tiến độ trình 1 dự án luật; đề nghị chuyển dự án Luật Đo đạc và bản đồ từ chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 lên cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vì đây là dự án luật đã được chuẩn bị kỹ, nội dung cơ bản của dự thảo luật đã được các bộ, ngành, địa phương nhất trí cao. Đề nghị điều chỉnh phạm vi sửa đổi đối với 1 dự án luật...

Báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá, đối với những dự án luật trong chương trình năm 2017 và việc chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng thì tán thành với đề nghị cho rút, lùi thời gian trình để tiếp tục hoàn thiện nhưng đề nghị cơ quan trình dự án làm rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan. Đối với các dự án đã có trong chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 thì sẽ tiếp tục đưa vào chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Đối với các dự án mới đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2017 và đưa vào chương trình năm 2018, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, cần phải tuân theo các nguyên tắc: Ưu tiên đưa vào chương trình các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết để triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương; chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế-xã hội. Những dự án, dự thảo được đưa vào chương trình phải có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Luật và phải có sự đồng thuận cao giữa cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, thẩm tra và cơ quan trình dự án luật...

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực trong công tác lập pháp thì hệ thống pháp luật vẫn còn những khiếm khuyết, tồn tại chưa được khắc phục triệt để. Việc xây dựng chương trình vẫn quá ôm đồm, có tình trạng đưa vào quá nhiều dự án luật, chương trình không bảo đảm tính ổn định; phải điều chỉnh chương trình nhiều lần trong nhiệm kỳ cũng như trong mỗi kỳ họp, nhiều dự án chưa chuẩn bị kỹ phải rút ra. Theo Phó chủ tịch Quốc hội, có cả nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan đó là chưa thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các Nghị quyết của Quốc hội từ khâu lập chương trình đến soạn thảo, thẩm tra, cho ý kiến, chỉnh lý, tiếp thu và thông qua dự án luật.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá, việc lập chương trình, xây dựng dự án luật, pháp lệnh phải thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với những quy định, yêu cầu rất mới so với trước đây. Ngay từ khi lập chương trình đã có nhiều cải tiến, đổi mới; nhiều nội dung trước đây nằm trong khâu soạn thảo, thẩm tra thì nay đã được đưa vào trong giai đoạn lập chương trình. Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần xem xét trong hồ sơ với từng dự án đề nghị điều chỉnh năm 2017 và 2018 của Chính phủ đã có những báo cáo đánh giá tác động chính sách chưa? Những đánh giá này căn cứ vào đâu hay chỉ do cán bộ ngồi văn phòng dự báo? Phải nghiêm túc việc đánh giá tác động; dự kiến nguồn lực để bảo đảm sau khi thông qua luật có thể đi vào cuộc sống.

Theo Báo Quân đội nhân dân online

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: