16:01 | 21/07/2015

Ưu đãi tại nhà hàng Phú Trình Victory Pacale

Ưu đãi tại nhà hàng Phú Trình Victory Pacale
 

Tích cực ưu đãi cho khách hàng đặt tiệc tại nhà hàng Phú Trình Victory Pacale. Ai có nhu cầu xin liên hệ 0651 3 501 010, 0651 3 501 711

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: