15:49 | 22/09/2015

UBND xã Lộc Tấn mời thầu

UBND xã Lộc Tấn mời thầu
 

Bên mời thầu

UBND xã Lộc Tấn

Tên gói thầu

Xây dựng đường bê tông ấp 6B - 5C xã Lộc Tấn (giai đoạn 2) (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 08 giờ 00 ngày 21/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 01/10/2015

Thời điểm đóng thầu

08 giờ 00 ngày 01/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

UBND xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Giá bán

1.000.000 đồng

Nguồn vốn

Vốn Chương trình MTQG Xây dựng NTM năm 2015

Loại thầu

Hàng hóa

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: