Khoahocthoidai.vn

UBND Bình Phước thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018

16:24 | 06/11/2018

UBND Bình Phước thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018
(KHTĐ) - Chiều 6/11, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018. Dự cuộc họp có ông Phạm Công - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh dự kiến sẽ báo cáo với HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; chỉ tiêu biên chế công chức hành chính các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019; quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng sẽ trình kỳ họp các tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Bình Phước; việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Đồng Xoài; quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan được giao soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp. Mặt khác, Sở Tư pháp tiếp tục thẩm định chặt chẽ, nhất là cần làm rõ mục đích, sự cần thiết của việc ban hành các Nghị quyết, từ đó tăng tính thuyết phục của các báo cáo, tờ trình khi các Ban HĐND tiến hành thẩm tra và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: