08:49 | 01/09/2015

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su mời thầu

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su mời thầu
 

Bên mời thầu

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Tên gói thầu

Cung cấp hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm và tự luận

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

Thời gian bán hồ sơ

Từ 09 giờ 30 ngày 04/09/2015 đến 14 giờ 30 ngày 15/09/2015

Thời điểm đóng thầu

14 giờ 30 ngày 15/09/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, số 1428, đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 3879787; Fax: (0651) 3870291

Giá bán

Miễn phí

Nguồn vốn

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cấp năm 2015

Loại thầu

Hàng hóa

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: