Khoahocthoidai.vn

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bình Phước được chọn nghiên cứu về kinh tế trang trại

16:13 | 21/06/2016

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bình Phước được chọn nghiên cứu về kinh tế trang trại
Sáng 21/6, ông Trần Ngọc Trai - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Phước đã chủ trì họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

Các thành viên hội đồng khoa học tham gia phản biện đề tài

Đề tài được 2 đơn vị là Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bình Phước (Sở KH&CN) và Học viện Chính trị Khu vực II, TP.HCM) cùng tham gia đăng ký.

Theo đánh giá, các đơn vị đã phân tích được thực trạng kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại và đề xuất mô hình kinh tế trang trại phù hợp với Bình Phước và sự cần thiết trong việc thực hiện đề tài.

Sau khi nghe phần thuyết trình của đại diện 2 đơn vị và ý kiến phân tích của các thành viên hội đồng phản biện, Hội đồng KH&CN tỉnh quyết định chọn Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Nguyên nhân, do đề tài được nhóm tác giả chuẩn bị chu đáo; số liệu rõ ràng, nhất là nắm được những lợi thế cũng như hạn chế của kinh tế trang trại Bình Phước. Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng; phương pháp nghiên cứu khoa học, khả thi.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: