Khoahocthoidai.vn

(KHTĐ) - Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 10/6/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến ...

Ai, Việc gì, Ở đâu?

Vào lúc 08h (thứ Tư, ngày 15/8), tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực
Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức gặp mặt và đối thoại
với trí thức. Cuộc gặp mặt nhằm đánh giá tình hình công tác tập hợp, đoàn ...

Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về gặp mặt và đối thoại với trí thức năm 2018, UBND tỉnh đã có báo cáo nội dung trả lời kiến nghị của trí thức như sau: 
 

1. Quá trình hình thành đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước
Trong lịch sử xã hội Việt Nam đặc điểm nổi bật về sự hình thành các giai cấp, tầng lớp là sự ra đời của giai cấp nông dân rồi mới đến tầng ...

(KHTĐ) - Đó là ý kiến kết luận của Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Trí thức Bình Phước tại buổi sinh hoạt CLB tháng 5/2017, ...

(KHTĐ) - Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016), chiều 20/10, Câu lạc bộ (CLB) Nữ Trí thức tỉnh Bình Phước tổ chức buổi họp mặt tháng 10 và Tọa đàm “Nữ lãnh đạo, ...

(KHTĐ) - Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 10/06/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc và tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu tỉnh Bình Phước; ...

Theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, sáng mai (12/4), lúc 8giờ 00 phút, tại Hội trường Tỉnh ủy Bình Phước, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh sẽ gặp mặt trí thức, tôn vinh 15 trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu và tuyên ...

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 6/11/2014, của Tỉnh ủy Bình Phước, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thông báo việc xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc và tôn vinh trí thức ...

 Kính gửi các đại biểu  thành viên CLB Trí thức.
Ban biên tập Tạp chí Khoa học thời đại đang chuẩn bị phát hành số đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa X. Tạp chí có xây dựng chuyên trang ...

“GIẢI PHÁP NÀO CHO VIỆC NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC"

Bạn có thể gửi comment hoặc thảo luận thêm qua hộp thư clbtrithucbinhphuoc@gmail.com; vnpromedia@gmail.com
(Ban chủ nhiệm)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật:

Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch 180-KH/TU, ngày 18/7/2014 nhằm thực hiện Kết luận 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ ...