Khoahocthoidai.vn

Nhắc đến Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Chí Toàn - Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Phước, nhiều người nhớ ngay ...

(KHTĐ) - Tuyển chọn người tài, sử dụng, quản lý và đánh giá nhân tài là một công việc quan trọng, góp phần to lớn vào sự quản lý thành bại của cả một đất nước. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên ...

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức

(KHTĐ) - Trước hết, nói về những khó khăn, hạn chế trong tổ chức bộ máy. Tính đến 30/6/2019,  Liên hiệp hội Bình Phước có 19 cán bộ, nhân viên và người lao động, 20 hội thành viên, thành viên liên kết. 

Kỳ 1: Những thành quả đáng ghi nhận qua chặng đường 11 năm xây dựng và phát triển
 
(KHTĐ) - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước (Liên hiệp hội) được thành lập từ năm 2007 theo Quyết định ...

Tôi trở lại Quảng Trị khi quân ta giải phóng đến sông Thạch Hãn. Sau một ngày một đêm vượt sông Thạch Hãn qua Tích Tường Như Lệ, nơi chiến tuyến với quân ngụy, tôi trở về sư đoàn bộ đóng ở rìa sân bay ...

Hoàng Lại Giang là bạn của tôi từ thời học sinh miền Nam, Giang là nhà văn công tác ở nhà xuất bản Văn học. Tôi hay đến nhà xuất bản và gặp Nguyễn Thị Như Trang ở đây. 

Ngay sau khi tái lập tỉnh vào năm 1997, công tác xây dựng đội ngũ trí thức đã được các cấp uỷ đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã có nhiều chủ trương, ...

Thưc hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng:

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về ...

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/ 1997, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Bình Phước đã có những tiến bộ vượt bật trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng và phát triển đội ...

Tình hình thế giới đang có những biến đổi hết sức nhanh chóng và diễn biến phức tạp; trong đó có những biến đổi liên quan đến vai trò, trách nhiệm của trí thức và định hướng xây dựng đội ngũ trí thức.

Khi đoàn đại biểu Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam do Luật sư Trịnh Đình Thảo dẫn đầu ra thăm miền Bắc, tôi được phân công theo đoàn. Trong những ngày đó có một sự kiện mà ...

Những ngày ở miền Bắc, thỉnh thoảng tôi gặp Bác Giàu trong thư viện khoa học, có khi gặp Bác xách bó rau muống, đi đôi guốc gỗ ở đầu đường Hàng Chuối, cũng có khi gặp Bác trong bữa tiệc đãi các vị miền ...

Năm 1968, tôi gặp nhạc sĩ Xuân Hồng khi đoàn văn công quân giải phóng (do ông làm trưởng đoàn), là một bộ phận của đoàn đại biểu Thanh niên Sinh viên Giải phóng miền Nam đi dự Đại hội Thanh niên Sinh viên thế ...

Những ngày ở chiến trường miền Nam các tướng lĩnh lừng danh vào tham gia chỉ huy mặt trận có những cái tên rất thân mật như cách gọi của người miền Nam. Anh Tư Chi là tướng Trần Văn Trà, anh Chín Vinh là ...

Tôi biết tên người anh hùng Tây Nguyên này từ khi tôi còn ngồi ghế nhà trường, tiểu thuyết “Đất nước đứng lên” của Nguyên Ngọc đã in sâu vào tâm trí tôi về người anh hùng của dân tộc Ba Na và tôi thầm ...