Khoahocthoidai.vn

Tiếp tục đưa 12 xã điểm nông thôn mới cán đích trong năm 2017

11:47 | 23/02/2017

Tiếp tục đưa 12 xã điểm nông thôn mới cán đích trong năm 2017
(KHTĐ) - Ngày 22/2, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo dự thảo, mục tiêu phấn đấu toàn tỉnh trong năm 2017 đạt bình quân khoảng 13,3 tiêu chí/xã NTM. Trong đó phấn đấu đưa một thị xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Về cấp xã phấn đấu đến hết năm 2017 có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn. So với các xã của năm 2016 thì các xã dự kiến về đích năm 2017 có tiềm lực yếu hơn, số tiêu chí đạt không cao, bình quân 13,92 tiêu chí. Năm 2017 sẽ áp dụng bộ tiêu chí mới, nhiều hơn bộ tiêu chí cũ 10 chỉ tiêu. Khối lượng công việc sẽ nhiều, khó, phức tạp… Nhu cầu đầu tư cần nhiều vốn. Do đó, việc triển khai thực hiện chương trình tại các xã này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với các xã đạt chuẩn năm 2016.

Giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh có 51 xã chỉ đạo điểm. Ngoài nhiệm vụ chung, các xã trên cần tập trung hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí để tạo đà về đích vào năm 2018 và những năm tiếp theo. Mặt khác, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM từ nguồn vốn Trung ương và các nguồn vốn khác. Đặc biệt, vấn đề nợ đọng xây dựng NTM đang là vấn đề khó khăn đối với nhiều địa phương. Tính đến nay, 11 huyện, thị xã đang nợ hơn 107 tỷ đồng, trong đó thị xã Bình Long nợ lến đến hơn 33 tỷ đồng, chiếm 31,6%.

 Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Về huy động nguồn lực của toàn xã hội cho xây dựng NTM từ nguồn vốn trực tiếp và một phần vốn lồng ghép có thực hiện tại các địa phương, cụ thể như: vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM do Trung ương phân bổ 66,2 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 64,1 tỷ đồng; vốn phân cấp cho các huyện, thị xã gồm vốn đầu tư trong cân đối 193,6 tỷ đồng và vốn thu tiền sử dụng đất 294,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư hạ tầng các xã NTM tối thiểu 80 tỷ đồng; vốn từ các chương trình, dự án lồng ghép: vốn giảm nghèo bền vững 22,6 tỷ đồng; chương trình mục tiêu 154,2 tỷ đồng; vốn thực hiện dự án 600 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, các ngành, các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể ưu tiên tối đa cho các xã phấn đấu về đích trong năm 2017.  Nhu cầu xây dựng NTM 12 xã đạt mục tiêu cán đích 2017 với tổng số tiền hơn 447 tỷ đồng, nhưng do điều kiện khó khăn, do đó nguồn vốn thực tế tỉnh huy động chỉ có thể đáp ứng được 55%.

Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo các huyện, thị xã và các sở, ban ngành tỉnh, ông Huỳnh Anh Minh chia sẻ và cảm thông với những khó khăn trong công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Ông Minh đề nghị, địa phương nào chưa thành lập BCĐ mới thì tiếp tục kiện toàn. Bên cạnh đó, 12 xã điểm cần rà soát lại toàn bộ các công trình, dự án để tập trung đầu tư; các địa phương cần chú trọng phân bổ vốn và ưu tiên giải quyết vấn đề nợ đọng; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các công trình đang thực hiện để đưa vào sử dụng; chú trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương. Mặt khác, Ban điều phối xây dựng NTM cần linh hoạt, cân nhắc trong việc điều số lượng xi măng còn tồn đọng giữa các địa phương, tập trung xử lý hết trước khi được cấp mới. Các địa phương tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng NTM từ nhân dân, các doanh nghiệp. Các sở, ban ngành cần tích cực hỗ trợ các địa phương về các thủ tục triển khai các dự án. Ngoài ra, Ban điều phối nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các địa phương để hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí mới phù với thực tế địa phương trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: