Khoahocthoidai.vn

Thông qua nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiệu quả các đề tài khoa học ở Bình Phước giai đoạn 2010-2015”

16:22 | 30/11/2017

Thông qua nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiệu quả các đề tài khoa học ở Bình Phước giai đoạn 2010-2015”
(KHTĐ) - Chiều ngày 30/11, Thạc sĩ Trần Văn Văn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước chủ trì cuộc họp tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2010 -2015”. 

Nhiệm vụ khoa học này do PGS.TS Vũ Thị Minh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (thành phố Hà Nội) làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp và cơ chế chính sách để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh vào thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống, từ đó góp phần phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Bình Phước.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng xét chọn nhiệm vụ khoa học
Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng xét chọn nhiệm vụ khoa học

PGS.TS Vũ Thị Minh cho biết, giai đoạn 2010 - 2015 Bình Phước đã thực hiện được 151 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ, trong đó có 134 đề tài, dự án nghiệm thu, 3 đề tài ngưng thực hiện do không hiệu quả và 14 đề tài đang được thực hiện theo đúng tiến độ. Trung bình vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp khoa học được phân bổ 30 tỷ đồng/năm.

Theo đó, các đề tài được ứng dụng trong thực tế và đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn không ít đề tài, dự án khoa học - công nghệ đã được nghiệm thu nhưng tính ứng dụng trong thực tế còn chậm. Do đó, việc đánh giá lại hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu sẽ giúp tỉnh tìm ra giải pháp tích cực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng rộng rãi vào thực tế ở địa phương một cách hiệu quả.

“Sau khi được Hội đồng xét chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát, thu thập số liệu về ứng dụng kết quả của các đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015; đánh giá thực trạng nhận chuyển giao tại các đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án; hiệu quả về công nghệ của các đề tài, dự án giai đoạn 2010-2015; chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học - công nghệ của Bình Phước” - PGS.TS Vũ Thị Minh nói.

Sau khi xem xét, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu thông qua nhiệm vụ khoa học với kết quả đạt 84,8/100 điểm.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: