Khoahocthoidai.vn

Thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và đầu tư công năm 2020

19:42 | 05/08/2019

Thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và đầu tư công năm 2020
(KHTĐ) - Ngày 5/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng chủ trì buổi họp thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; chủ tịch UBND 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 7,54%; thu ngân sách đạt khá, cơ bản đáp ứng yêu câu nhiệm vụ chi thường xuyên và bổ sung chi đầu tư phát triển; tình hình sản xuất kinh doanh ở hầu hết các lĩnh vực đầu có mức tăng trưởng tích cực, sản lượng các cây trồng chủ lực của tỉnh đều tăng so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá; kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt khá quan.  Lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham những, lãng phí, quốc phòng an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả, tạo không khi phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Dự thảo đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với những nhiệm vụ trong tâm: tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, bảo đảm giải ngân nguồn vốn đầu tư công; kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong thủ tục lập, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các dự án và công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách, phấn đấu cuối năm thu đạt 9.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó,tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, nâng cao chất lượng sản phẩm.Tăng cường các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tăng diện tích gieo trồng, năng suất, chất lượng nông sản.Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Buổi làm việc cũng đã thông qua dự thảo về nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Theo đó, về chỉ tiêu kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,78% so với năm 2019; tỷ lệ nông lâm thủy sản chiếm 23,41%, cộng nghiệp xây dựng 38,45%, dịch vụ chiếm 34,36%; GRDP bình quân đầu người đạt 68,6 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 26.500 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.560 triệu USD. kim ngạch nhập khẩu đạt 1.500 triệu USD; thu ngân sách là 10.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 350 triệu USD; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.250 doanh nghiệp, tăng 4,2% so với năm 2019; Số hợp tác xã đăng ký thành lập mới trong năm là 32 hợp tác xã.

Về các chỉ tiêu xã hội, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 0,5% so với năm 2019; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,2 %; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% (năm 2019 ước thực hiện đạt 56%); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 32,9%; số giường bệnh trên vạn dân đạt 28,5 giường; tỷ 1ệ bao phủ bảo hiểm y tế 90%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm là 9 xã và 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân số sử dụng điện đạt 99%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 74,79%.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã thảo luận đóng góp ý kiến cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề. Cụ thể: thiếu nguồn vốn đầu trung hạn ở một số lĩnh vực; khó khăn trong việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế; khó khăn trong việc thu từ nguồn sử dụng đất, bán đấu giá đất; khó khăn nguồn vốn, đất đai xây dựng các cơ sở phòng cháy chữa cháy khu vực đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy ở các huyện, thị…

Sau khi nghe báo cáo dự thảo và các ý kiến thảo luận của lãnh đạo sở ngành và các huyện thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị: tiếp tục rà lại các nguồn thu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án; tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư công theo kế hoạch trung hạn. Đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: