Khoahocthoidai.vn

Thông qua Dự án khảo sát phông phóng xạ và xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường

15:27 | 26/04/2017

Thông qua Dự án khảo sát phông phóng xạ và xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường
(KHTĐ) - Ngày 26/4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước họp xét chọn tổ chức cá nhân thực hiện “Dự án khảo sát phông phóng xạ và xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường tỉnh Bình Phước”.

Ông Trần Văn Vân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bình Phước chủ trì hội nghị. Dự án do Tung tâm hạt nhân TP. HCM chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bình Phước tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phóng xạ như hoạt động trộm cắp, phá hoại các nguồn phóng xạ, nguy cơ sử dụng nguồn vũ khí có khả năng phát tán chất phóng xạ của các thế lực thù địch nhằm phá rối an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Việc khảo sát phông phóng xạ môi trường và xây dựng bản đồ phóng xạ môi trường tỉnh là việc làm cần thiết, là cơ sở quan trọng cho hoạt động ứng phó bức xạ của tỉnh khi có sự cố xảy ra.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đánh giá hiện trạng phông phóng xạ tại Bình Phước và các chỉ số liều bức xạ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân trong tỉnh. Xác định các vùng dị thường phóng xạ tại Bình Phước (nếu có). Bên cạnh đó xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường của tỉnh Bình Phước (tỷ lệ 1:50.000) phục vụ công tác quản lý và ứng phó sự cố khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và phòng ngừa các hoạt động bức xạ chưa đảm bảo an toàn bức xạ theo các tiêu chuẩn nhà nước quy định.

Để làm rõ hơn về dự án, các phản biện và thành viên hội đồng cho rằng, dự án cần bổ sung về tình hình đặc trưng địa lý, vùng nào có liên quan đến phông phóng xạ của Bình Phước (như cơ sở ứng dụng bức xạ, mỏ quặng, cơ sở sản xuất phân bón, đất nông nghiệp...).

Ngoài ra, theo các phản biện và thành viên hội đồng, phần tổng quan nên chia thành các mục nhỏ để giới thiệu về phông phóng xạ là gì, ý nghĩa của phông phóng xạ, ảnh hưởng của phóng xạ; các phương pháp đo phông phóng xạ hiện nay. Đồng thời nên thêm tổng quan các bản đồ phóng xạ đã xây dựng ở Việt Nam, tỷ lệ bản đồ cũng như phương pháp sử dụng để làm cơ sở cho các nghiên cứu của dự án.

Tại buổi làm việc, hội đồng đã bỏ phiếu thông qua để dự án được thực hiện với số điểm 85,25. 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: