Khoahocthoidai.vn

Thông qua đề tài nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống người S’tiêng

21:58 | 06/06/2018

Thông qua đề tài nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống người S’tiêng
(KHTĐ) - Ngày 6/6, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã chủ trì cuộc họp xét chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng người S’tiêng trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp”. Đề tài này do ông Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước làm chủ nhiệm.
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Theo Chủ nhiệm đề tài, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những vấn nạn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề tồn tại của tập tục lạc hậu trong cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt tác động tiêu cực đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển thể chất, tâm sinh lý và giống nòi.

Theo số liệu thống kê, trong ba nhóm dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước, tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng người S’tiêng chiếm tỷ lệ khá cao. Trong đó, người S’tiêng có 549 trường hợp tảo hôn (chiếm 37,6%), có 1.620 hôn nhân cận huyết thống (3,67%); người M’nông có 470 trường hợp tảo hôn (22,6%), có 2.134 trường hợp hôn nhân cận huyết thống (4,02%); người Khmer có 2.995 trường hợp tảo hôn (21,6%), có 11.736 trường hợp hôn nhân cận huyết thống (1,59%).

Cũng theo chủ nhiệm đề tài, phạm vi nghiên cứu được thực hiện tại các huyện có đông người S’tiêng sinh sống như: Phú Riềng, Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Gia Mập, Hớn Quản, Bù Đốp và một số trường phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh. Tại đây, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập số liệu liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng người S’tiêng. Đặc biệt, cuộc khảo sát, phỏng vấn cộng đồng, sinh viên và học sinh về các vấn đề liên quan đến nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thuộc địa bàn nghiên cứu.

Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2018-2019), với dự kiến kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Việc thực hiện đề tài nhằm khảo sát, nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng người S’tiêng một cách có hệ thống; phân tích, đánh giá sự tác động của nó đối với sức khỏe, giống nòi, kinh tế, văn hóa, xã hội của người S’tiêng; đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, thái độ, ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước trong cộng đồng người S’tiêng. Đồng thời góp phần giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực của tỉnh Bình Phước.

Tại cuộc họp, một số chuyên gia cho rằng, đề tài cần có đánh giá cụ thể về tác động của hôn nhân cận huyết thống ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó có lĩnh vực y học. Đồng thời, cũng cần làm rõ khái niệm về huyết thống và cận huyết thống để từ đó có cơ sở đánh giá tác động của hôn nhân cận huyết thống.

Sau khi xem xét, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiến hành bỏ phiếu và thống nhất thông qua đề tài với số điểm 82,83/100 điểm.

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: