Khoahocthoidai.vn

Thông báo xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc; tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2016

10:06 | 12/08/2016

Thông báo xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc; tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2016
(KHTĐ) - Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 10/06/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc và tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu tỉnh Bình Phước; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật - cơ quan tham mưu trực tiếp để thực hiện việc xét chọn tuyên dương, tôn vinh thông báo cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước được cử đi học hoặc tự đi học tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đạt loại xuất sắc.

- Trí thức hoạt động trên các lĩnh vực đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

- Những người không được đào tạo về chuyên môn nhưng có năng lực nghiên cứu, sáng tạo, có các sản phẩm, mô hình, giải pháp, công trình nghiên cứu được ứng dụng vào đời sống và sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tiêu chuẩn

a) Tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh; có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.

b) Đối với đối tượng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở các cơ sở giáo dục đại học được phân tầng nằm trong hạng 1 của khung xếp hạng (theo Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ): có điểm luận văn tốt nghiệp đạt 8,5 điểm trở lên, điểm học tập trung bình toàn khóa đạt từ 7,5 điểm trở lên. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số điểm luận văn tốt nghiệp đạt 8,0 điểm trở lên, điểm học tập trung bình toàn khóa đạt từ 7,0 điểm trở lên.

- Trường hợp học ở nước ngoài có khung điểm đánh giá riêng thì quy đổi theo thang điểm 10 và phải đạt mức điểm quy định tại điểm a, Khoản 2 Mục II của Hướng dẫn số 01-HD/TU.

- Đối với đối tượng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở các cơ sở giáo dục đại học được phân tầng nằm trong hạng 2 và hạng 3 của khung xếp hạng (theo Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ): có điểm luận văn tốt nghiệp đạt 9,0 điểm trở lên và điểm học tập trung bình toàn khóa đạt từ 8,0 trở lên. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số điểm luận văn tốt nghiệp đạt 8,5 điểm trở lên và điểm học tập trung bình toàn khóa đạt từ 7,5 điểm trở lên.

- Đối với trí thức tiêu biểu và các nhà sáng tạo không chuyên (những người không được đào tạo về chuyên môn nhưng có năng lực nghiên cứu, sáng tạo - gọi tắt là nhà sáng tạo tiêu biểu) phải có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, trong nghiên cứu, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công bố, triển khai áp dụng ở Bình Phước, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

2. Hình thức khen thưởng

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 10/6/2016 của Tỉnh ủy, Liên hiệp các hội KH&KT sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các đối tượng đạt tiêu chuẩn theo quy định. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng biểu trưng tuyên dương.

3. Hồ sơ xét chọn

a) Đối với thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc, hồ sơ gồm:

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các giấy tờ khác có liên quan (photo công chứng).

- Bản tổng hợp danh sách trích ngang có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương (theo mẫu).

b) Đối với trí thức và các nhà sáng tạo tiêu biểu hồ sơ gồm:

- Bản thành tích có đánh giá, xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý hoặc các sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng kiến, công trình khoa học có đánh giá, công nhận của nơi thực hiện. (kèm theo file hoặc văn bản ghi thành tích và sáng kiến).

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2016.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, số 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại liên hệ: (0651) 3888.993. Email: Lhhbinhphuoc@gmail.com.

* Mời bạn đọc truy cập vào đây hoặc vui lòng liên hệ với Văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để nhận các biểu mẫu.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: