Khoahocthoidai.vn

Thông báo về việc xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc và tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2015

14:31 | 29/10/2015

Thông báo về việc xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc và tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2015
Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 6/11/2014, của Tỉnh ủy Bình Phước, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thông báo việc xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc và tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2015, như sau:
 

1. Đối tượng

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh được cử đi học hoặc tự đi học tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đạt loại xuất sắc.

- Trí thức hoạt động trên các lĩnh vực đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

- Những người không được đào tạo về chuyên môn nhưng có năng lực nghiên cứu, sáng tạo, có các sản phẩm, mô hình, giải pháp, công trình nghiên cứu được ứng dụng vào đời sống và sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tiêu chuẩn

- Tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh; có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.

- Đối với đối tượng được tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc phải có điểm luận văn tốt nghiệp đạt 9,0 điểm trở lên và điểm học tập trung bình toàn khóa đạt từ 8,0 trở lên. Trường hợp học ở nước ngoài có khung điểm đánh giá riêng thì quy đổi theo thang điểm 10 và phải đạt mức điểm quy định nêu trên. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số có điểm luận văn tốt nghiệp đạt 8,5 điểm trở lên và điểm học tập trung bình toàn khóa đạt từ 7,5 trở lên.

- Đối với trí thức tiêu biểu và những người không được đào tạo về chuyên môn nhưng có năng lực nghiên cứu, sáng tạo phải có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, trong nghiên cứu sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công bố, triển khai áp dụng ở Bình Phước, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

2. Hình thức khen thưởng

Căn cứ vào Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Liên hiệp các hội KH&KT sẽ đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các đối tượng đạt tiêu chuẩn theo quy định. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng biểu trưng.

3. Hồ sơ xét chọn

a. Đối với thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc, hồ sơ gồm:

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các giấy tờ khác có liên quan (photo công chứng).

- Danh sách trích ngang có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương (theo mẫu).

b. Đối với trí thức tiêu biểu và những người không được đào tạo về chuyên môn nhưng có năng lực nghiên cứu, sáng tạo đạt thành tích xuất sắc, hồ sơ gồm:

Bản thành tích (theo mẫu) có đánh giá, xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý hoặc các sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng kiến, công trình khoa học có đánh giá, công nhận của nơi thực hiện. (kèm theo bản thành tích và sáng kiến).

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2015.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, số 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại liên hệ: (0651) 3888.993. Email: Lhhbinhphuoc@gmail.com

* Các Biểu mẫu truy cập vào website: www.khoahocthoidai.vn hoặc liên hệ với Văn phòng Liên hiệp hội để nhận.

Mời bạn đọc truy cập vào đây để tải các biểu mẫu

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: