14:13 | 01/09/2015

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 7/9 đến ngày 12/9

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 7/9 đến ngày 12/9
 

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 7/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành. Một phần thôn Đắk A, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, thị xã Phước Long. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long.

THỨ BA NGÀY 8/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Một phần thôn 5, xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố 3, 4, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến; một phần ấp 5, 8, 9, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Một phần thôn 1, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Một phần khu phố 2, 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long. Từ 10 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn Bình Hà, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần ấp 4, xã Thanh Hòa; một phần ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp. Một phần thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Đăng. Một phần khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long.

THỨ TƯ NGÀY 9/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ: Một phần khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần khu phố Bình Thiện, Phước Tân, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài. Một phần thôn Tân Phú, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

THỨ NĂM, NGÀY 10/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Từ 13 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần ấp Hưng Lộc B, huyện Hớn Quản. Từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ 30 phút: Một phần thôn Phước Hòa, Phước An, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

THỨ SÁU, NGÀY 11/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 5, xã Minh Long, huyện Chơn Thành. Một phần các cấp 2, 3, 5, 8, 9 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần Một phần các cấp 2, 3, 5, 6, 7 xã An Khương, huyện Hớn Quản. Từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ: Một phần thôn Phước Quả, Phước Lộc, xã Phước Tín, thị xã Phước Long. Từ 9 giờ - 11 giờ: Một phần ấp 8, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh.

THỨ BẢY, NGÀY 12-9-2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần các ấp 1, 2, 3 xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Toàn bộ huyện Đồng Phú (trừ các xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Thuận Phú, Thuận Lợi, Tân Phước). Đường ĐT 741 đoạn từ Trạm 110kV Đồng Xoài đến trạm thu phí giao thông Tân Lập.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: