09:40 | 01/10/2015

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 5/10 đến ngày 9/10

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 5/10 đến ngày 9/10
 

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 5/10/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành. Một phần các thôn 6, 7, 8, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập. Một phần các thôn 5, 8, 10, xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Từ 7 giờ 30 phút - 8 giờ 30 phút: Một phần các thôn Đồng Tháp, Bàu Đỉa, xã Phước Tân và một phần thôn Phú Tiến, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng. Từ 7 giờ 30 phút - 10 phút: Một phần khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng. Từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Thành; một phần thôn 10, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Từ 9 giờ - 9 giờ 30 phút: Một phần ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Từ 10 giờ - 11 giờ: Một phần thôn 1, xã Thiện Hưng; một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thành và một phần ấp 1, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Từ 13 giờ - 15 giờ: Một phần các thôn 4, 6, xã Thiện Hưng; một phần ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp. Từ 15 giờ - 16 giờ: Một phần ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Một phần ấp Bình Thủy, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.

THỨ BA NGÀY 6/10/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 4, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Một phần ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần các ấp Cây Điệp, Năm Đô, Cây Cầy, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Từ 14 giờ - 16 giờ: Các xã Phú Văn, Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần các ấp 2, 6, 7, xã Lộc Điền và xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh.

THỨ TƯ NGÀY 7/10/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ 30 phút: Một phần khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Một phần ấp 7, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài.

THỨ NĂM NGÀY 8/10/2015: Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và từ 17 giờ - 17 giờ 30 phút: Toàn bộ huyện Lộc Ninh (trừ các xã Lộc Quang, Lộc Hiệp; ấp 3, xã Lộc An). Các phường An Lộc, Phú Thịnh, Phú Đức, thị xã Bình Long. Các xã Phước An, Thanh Bình, Tân Quan, Tân Lợi, Tân Hưng, Thanh An, An Khương, huyện Hớn Quản. Xã Minh Hưng, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành. Từ 6 giờ 30 phút - 7 giờ: Xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn 3, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Một phần các ấp 1, 2, 5, 4, 7, xã Tân Khai; và một phần ấp Xa Cát, xã Thanh Bình và 2 xã Minh Đức, Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Một phần ấp Bưng Sê, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài. Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ 30 phút: Một phần các ấp 1, 2, 5, 6, xã Tân Khai và các xã Tân Hiệp, Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. Một phần các ấp 3, 3A, 6, xã Minh Hưng; Khu công nghiệp Minh Hưng 3, huyện Chơn Thành. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần ấp Chà Là, xã Thanh Bình và ấp 1, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản. Từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ 30 phút: Một phần ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Từ 9 giờ 50 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

THỨ SÁU NGÀY 9/10/2015: Từ 7 giờ - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp Mỹ Tâm, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần ấp Đồng Tâm, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: