15:05 | 26/08/2015

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 31/8 đến ngày 06/9

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 31/8 đến ngày 06/9
 

THÔNG BÁO MẤT ĐIỆN

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 31/8/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 5, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành. Một phần thôn 1, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Một phần thôn Phước Thiện, xã Phước Tín, thị xã Phước Long. Một phần thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.

Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn 11, xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Một phần thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.

THỨ SÁU NGÀY 04/9/2015: Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và 17 giờ - 17 giờ 30 phút: Một phần các ấp 3, 4,6, xã Minh Thắng. Một phần các ấp Bàu Teng, Sóc Tranh 3, Cây Gõ, xã Quang Minh và xã Minh Lập, huyện Chơn Thành. Quốc lộ 14 đoạn từ cầu Nha Bích đến cây xăng Mai Linh (Chơn Thành).

Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và 12 giờ - 12 giờ 30 phút: Một phần khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long. Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. Đường ĐT749 đoạn từ Trạm bơm Đa Kia đến hết khu phố 9, phường Long  Phước (Phước Long).

Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp Hiếu Cảm, thị trần Chơn Thành; một phần các ấp 1, 2,4,5, xã Minh Thành; một phần các ấp 2,4,6, Quận 3, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành. Các xã Phú Văn, Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.

Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Một phần khu phố 8, 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long.

Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần ấp 1, xã Tân Khai, huyện Hớn quản.

Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần ấp 6, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản. Một phần thôn 10, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.

CHỦ NHẬT NGÀY 06/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Một phần ấp 2, xã Thành tâm, Khu công nghiệp Chơn Thành và một phần ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Mọi thông tin chi tiết xin quý khách hàng xem mục Lịch cắt điện trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Điện lực Bình Phước theo địa chỉ sau: http://binhphuocpc.vn.

Trân trọng thông báo!

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: