14:45 | 16/09/2015

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 21/9 đến ngày 27/9

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 21/9 đến ngày 27/9
 

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 21/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.

THỨ BA NGÀY 22/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Ấp Trảng Chanh, ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Một phần xã Nghĩa Trung, Đồng Tâm và các thôn Bình Thọ, Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng. Ấp Phú Tín, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Ấp Trường Thịnh, Trường An, Sóc Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

THỨ TƯ NGÀY 23/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Thôn Đắk Son 2, thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập. Thôn 1, 3, 8, 10, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30 phút: Ấp 3, 4, 6, xã Minh Thắng; ấp 3, 5, 6, 7, xã Minh Lập; ấp Bàu Teng, ấp Sóc Trang 3, ấp Cây Gõ, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần thôn 7, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.

THỨ NĂM NGÀY 24/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Ấp 4, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Thôn 3, thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập; thôn Phú Tiến, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài. Ấp 4, ấp Sóc Vàng, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Thôn 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Từ 13 giờ - 15 giờ: Ấp 6, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.

THỨ SÁU NGÀY 25/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Ấp Bàu Le, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

THỨ BẢY NGÀY 26/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Khu phố 1, 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.

CHỦ NHẬT NGÀY 27/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Ấp 3A, 3B, 7, 10, 11, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Từ 13 giờ - 16 giờ: Ấp 11, xã Minh Hưng; ấp 5, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: