13:58 | 09/09/2015

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 14/9 đến ngày 19/9

Thông báo mất điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ ngày 14/9 đến ngày 19/9
 

Do nhu cầu công tác, Công ty Điện lực Bình Phước sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau đây:

THỨ HAI NGÀY 14/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 4, 5, xã Nha Bích và ấp Xa Lách, xã Tân Quan, huyện Chơn Thành. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.

THỨ BA NGÀY 15/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần thôn 4, 5, xã Bình Thắng, một phần thôn Tân Lập, Bù Gia Phúc 1, Bù Gia Phúc 2, Hai Căn, thôn 2, xã Phú Nghĩa và các xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập. Một phần thôn 2, xã Long Tân, huyện Phú Riềng. Xã Thọ Sơn (trừ thôn Sơn Thọ) và xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản. Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ: Một phần ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Một phần khu phố 3, 5, thị trấn Chơn Thành và một phần các ấp 2, 4, 5, 6, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Toàn bộ huyện Lộc Ninh (trừ các xã Lộc Quang, Lộc Hiệp, Lộc Thịnh, Lộc Thành, các ấp 6, 8, xã Lộc Hưng, ấp 3, xã Lộc An, các ấp 1B, 12, K57, xã Lộc Tấn, các ấp Tân 2, Tân Lợi, xã Lộc Phú). Đường quốc lộ 13 đoạn từ Trạm 110kV Lộc Ninh đến Cửa khẩu Hoa Lư. Từ 13 giờ - 16 giờ: Xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh.

THỨ TƯ NGÀY 16/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ: Một phần ấp 6, 8, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành. Một phần các thôn 7, 8, 9, 10, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Một phần khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài. Xã Hưng Phước (trừ ấp Phước Thiện) và xã Phước Thiện (trừ ấp Tân Trạch), huyện Bù Đốp.

THỨ NĂM NGÀY 17/9/2015: Từ 7 giờ 30 phút - 10 giờ: Một phần ấp Trảng Chanh, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 2, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài. Các xã Tân Lợi, Tân Hưng, Thanh An, An Khương, huyện Hớn Quản. Một phần thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Các xã Thanh Lương, Thanh Phú và các phường An Lộc, Phú Đức, Phú Thịnh, thị xã Bình Long. Một phần ấp 1, xã Tân Khai và xã Phước An, huyện Hớn Quản. Đường quốc lộ 13 đoạn từ cầu Cần Lê đến dốc Sân Bay. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần ấp Đồng Sê, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Từ 7 giờ 30 phút - 9 giờ 30 phút: Một phần xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh. Đường quốc lộ 13 đoạn từ Trạm 110kV Lộc Ninh đến cầu Cần Lê.

THỨ TƯ NGÀY 18-9-2015: Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ: Một phần khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài. Từ 7 giờ 30 phút - 16 giờ: Một phần ấp 1, 12, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Một phần thôn Bình Đức 2, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập. Từ 13 giờ - 16 giờ: Một phần ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

THỨ BẢY NGÀY 19/9/2015: Từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút và từ 12 giờ - 12 giờ 30 phút: Các xã Phú Riềng, Phú Trung, huyện Bù Gia Mập. Một phần ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, xã Đồng Tiến (trừ ấp 4, Cầu Hai) và xã Thuận Lợi, Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Đường ĐT741 đoạn từ Khu du lịch Suối Lam đến cầu Rạt. Xã Tân Thành và một phần ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Xã Minh Thắng, Minh Lập, huyện Chơn Thành. Đường quốc lộ 14 đoạn từ cây xăng Mai Linh (Chơn Thành) đến chợ Tân Thành và đoạn từ Trạm thu phí Giao thông Đồng Tâm đến giáp huyện Bù Đăng. Từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút: Các phường Tân Phú, Tân Đồng, Tân Thiện; một phần khu phố Tân Xuân, Tân Tiến, Xuân Lộc, phường Tân Xuân; phường Tân Bình (trừ một phần các khu phố Thanh Bình, Tân Trà); một phần các ấp 3, 4, Suối Cam, Làng 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Một phần ấp Cầu Hai, 4, xã Đồng Tiến và xã Thuận Phú (trừ một phần ấp Đồng Búa), huyện Đồng Phú. Đường quốc lộ 14 đoạn từ chợ Tân Thành đến Trạm thu phí giao thông Đồng Tâm. Đường ĐT741 đoạn từ Trạm 110kV Đồng Xoài đến Khu du lịch Suối Lam. Từ 13 giờ - 16 giờ: Xã Đồng Tiến (trừ ấp 4, Cầu Hai) và xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Đường quốc lộ 14 đoạn từ Trạm thu phí giao thông Đồng Tâm đến giáp huyện Bù Đăng.

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: