09:14 | 08/03/2016

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau:

Tài sản bán đấu giá:

Cầu Rạt, xã Tân Phước (cũ), huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Tổng khối lượng sắt: 12.642,75kg x 4.500 đồng/kg = 56.892.375 đồng.

Khối lượng được tính dựa trên cơ sở quy cách và khối lượng riêng của sắt.

Hình thức thanh lý: bán phế liệu.

Giá khởi điểm: 56.892.375 đồng (năm mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi hai ngàn, ba trăm bảy mươi lăm đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản Nhà nước thanh lý do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Phú chuyển giao bán đấu giá.

Thời gian phát hành hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày 14/3/2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/3/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 06513.860.216.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: