08:15 | 20/01/2016

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau:

8 xe mô tô gắn máy các loại, trong đó có 1 xe hiệu Dream, 1 xe hiệu Honlei, 1 xe hiệu Lexim, 1 xe hiệu FanLim, 1 xe hiệu Honda và 3 xe hiệu Yamaha.

Giá khởi điểm: 30.200.000đ (Ba mươi triệu hai trăm ngàn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước chuyển giao

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, phát hành hồ sơ, xem tài sản kể từ ngày 14/01/2016 đến 10h30 ngày 22/01/2016 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Thời gian tổ chức bán đấu giá vào lúc 8h30 ngày 25/01/2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 06513.860216.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: