Khoahocthoidai.vn

Thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước

15:53 | 24/01/2018

Thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước
(KHTĐ) - Ngày 24/1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ký quyết định thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh Bình Phước, tên tiếng Anh là Binh Phuoc Fund For Start-up.

Đây là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, chịu sự quản lý của UBND tỉnh Bình Phước.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu và bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Quỹ là tổ chức tiếp nhận và huy động, nhận ủy thác vốn của các cá nhân, tổ chức kinh tế, tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo quy định của pháp luật nhằm cho các cá nhân có ý tưởng thành lập doanh nghiệp và những doanh nghiệp mới thành lập có phương án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh vay trên cơ sở bảo toàn vốn. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hàng năm, cân đối thu chi hoạt động thường xuyên hàng năm trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt, quyết toán. Cân đối thu chi hoạt động thường xuyên hàng năm, trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy chế trích lập, quản lý, sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để thực hiện thống nhất. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm được sử dụng từ bộ máy sẵn có của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước.

Trụ sở của Quỹ đặt tại: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước, đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: