Khoahocthoidai.vn

Thái Bình: Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội

09:00 | 25/04/2016

Thái Bình: Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội
Ngày 15/4/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định số 898/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thái Bình

Theo đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội là hoạt động độc lập, khách quan, không vì lợi nhuận và cũng không phải hoạt động nghề nghiệp mà thể hiện trách nhiệm công dân, của đội ngũ trí thức trước xã hội; là kênh thông tin đối trọng cần thiết trong việc ra chủ trương, quyết sách liên quan tới phát triển KT-XH của địa phương, đất nước. Mục đích nhằm cung cấp cho cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và GĐXH thêm cơ sở, luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan khi đề xuất, quyết định phê duyệt, thực hiện các đề án; thông quan hoạt động tư vấn, phản biện và GĐXH phát huy tối đa khả năng tiềm tàng, sức mạnh của đội ngũ trí thức KH-CN; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với xã hội.

Toàn văn Quyết định số 898/QĐ-UBND và nội dung của Quy định. 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: