Khoahocthoidai.vn

Tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm Vườn quốc gia Bù Gia Mập

21:43 | 25/06/2015

Tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Ngày 25/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Phạm Văn Tòng chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ về xét chọn đơn vị thực hiện đề tài “Điều tra, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng cho các hộ dân ở vùng đệm của Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước”.
Một góc Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Tham gia đăng ký thực hiện đề tài có 3 đơn vị: Đại học Ngân Hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu dịch vụ công nghệ và môi trường thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Tại buổi làm việc, phần thuyết minh của Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước đã được xét chọn để thực hiện đề tài, do đánh giá sát tình trạng sản xuất trên đất của các hộ dân vùng đệm. Mặt khác đề xuất những mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nước tưới, vốn đầu tư, tập quán lao động của các hộ dân để cải thiện thu nhập và ổn định sinh kế. Ngoài ra đã đề ra các giải pháp phát triển sinh kế bền vững đối với người dân sinh sống ở vùng đệm.

Ông Phạm Văn Tòng đề nghị đơn vị được tuyển chọn thực hiện đề tài nghiên cứu phải bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để hoàn chỉnh báo cáo. Các sản phẩm là mô hình sản xuất mà đơn vị đề xuất phải đảm bảo được sinh kế cho người dân vùng đệm nhưng phải gắn với bảo vệ rừng, đồng thời góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập có diện tích vùng lõi 26.926ha, vùng đệm đệm 15.200ha, trong đó tỉnh Bình Phước 7.200ha, tỉnh Đắk Nông 8.200ha. Dân số vùng đệm 5.472 hộ với 24.144 khẩu, trong đó riêng tỉnh Bình Phước có khoảng 4.378 hộ, chủ yếu là người đồng bào dân tộc S’tiêng bản địa và 13 thành phần dân tộc khác. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập có diện tích vùng lõi 26.926ha, vùng đệm đệm 15.200ha, trong đó tỉnh Bình Phước 7.200ha, tỉnh Đắk Nông 8.200ha. Dân số vùng đệm 5.472 hộ với 24.144 khẩu, trong đó riêng tỉnh Bình Phước có khoảng 4.378 hộ, chủ yếu là người đồng bào dân tộc S’tiêng bản địa và 13 thành phần dân tộc khác. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: