15:46 | 22/09/2015

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước mời thầu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước mời thầu
 

Bên mời thầu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Tên gói thầu

Mua sắm trang thiết bị thông tin tuyên truyền thuộc Chương trình MTQG về văn hóa năm 2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

Thời gian bán hồ sơ

Từ 08 giờ 00 ngày 18/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 02/10/2015

Thời điểm đóng thầu

08 giờ 00 ngày 02/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, 778 QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 3883160

Giá bán

Miễn phí

Nguồn vốn

Vốn CTMTQG năm 2015

Loại thầu

Hàng hóa

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: