10:45 | 30/07/2015

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước tuyển dụng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước tuyển dụng
 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phá triển nông thôn thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 như sau:

1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng bổ sung: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.

2. Số lượng: 02 vị trí

3. Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ:

3.1. Vị trí 1:

- Trình độ, chuyên môn: Đại học, chuyên ngành chăn nuôi - thú ý.

- Yêu cầu ngoại ngữ từ chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên; tin học từ chứng chỉ A hoặc tương đương trở lên.

- Vị trí việc làm sau khi tuyển dụng: Thực hiện công tác chuyển giao, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, thú y cho bà con nông dân.

- Bộ phận dự kiến bố trí sau khi trúng tuyển: Phòng Khuyến nông Khuyến ngư.

3.2. Vị trí 2:

- Trình độ, chuyên môn: Trung cấp, chuyên ngành nông học.

- Yêu cầu ngoại ngữ, tin học từ chứng chỉ A hoặc tương đương trở lên.

- Vị trí làm việc sau khi tuyển dụng: Thực hiện công tác sản xuất, chăm sóc các loại giống cây trồng.

- Bộ phận dự kiến bố trí sau khi trúng tuyển: Trại giống cây trồng vật nuôi.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 07/8/2015.
Các quy định về hình thức tuyển dụng, đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí xét tuyển thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 03/6/2015 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2015.
      Thông báo này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại cơ quan và đưa lên Website của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: sonongnghiepbp.gov.vn

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: