Khoahocthoidai.vn

Sơ kết 5 năm thưc hiện quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước

16:11 | 05/10/2018

Sơ kết 5 năm thưc hiện quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước
(KHTĐ) - Ngày 5/10, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện quy hoạch phát triển báo chí tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.
Trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong quy hoạch và phát triển báo chí giai đoạn 2013 - 2018
Trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong quy hoạch và phát triển báo chí giai đoạn 2013 - 2018

Trong những năm qua, công tác quy hoạch phát triển báo chí sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hợp tác, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông. Báo chí trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần định hướng dự luận xã hội là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có đầy đủ 4 loại hình báo chí gồm: báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử và 14 bản tin của các sở ngành; 11 đài truyền thanh cấp huyện thị xã; 111 đài truyền thanh xã phường, thị trấn; 7 đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền.

Các cơ quan báo chí đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể theo quy hoạch. Đặc biệt luôn coi trọng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên được đào tạo cơ bản có nhận thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, tận tâm với công việc chuyên môn.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch phát triển báo chí vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đó là: Nhân sự các cơ quan báo chí còn thiếu so với nhu cầu nhất là sau khi sáp nhập Báo Bình Phước và Đài PT-TH Bình Phước; điện sóng phát thanh FM bị thu hẹp sau khi di dời đài tiếp vận Bà Rá về Đồng Xoài; thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình đài PT-TH thiếu đồng bộ; cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở còn hạn chế về chuyên môn, mức thu nhập thấp nên thường xuyên phải thay đổi; công tác phát triển hạ tầng tại vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; khả năng tự chủ và hoạt động tài chính của các cơ quan báo chí còn hạn chế…

Tại hội nghị, một số đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí của tỉnh cho rằng: Quy hoạch báo chí cần được duy trì nhưng phải phù hợp với từng giai đoạn, từng hoàn cảnh. Lãnh đạo tỉnh cần có giải pháp hỗ trợ sự duy trì của các cơ quan báo chí, dù lớn hay nhỏ để đảm bảo nguồn hoạt động phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của tỉnh. Đảm bảo sự ổn định để đảm bảo cho bộ máy báo chí đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ là cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh với nhân dân…

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng khẳng định việc thực hiện quy hoạch phát triển báo chí 5 năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Ông Dũng yêu cầu Sở TT-TT, các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện quy hoạch; tập trung tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các vấn đề quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; chủ động thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án hợp nhất Báo Bình Phước và Đài PT-TH Bình Phước; cải tạo, nâng cấp, đầu tư thiết bị sản xuất chương trình; nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình PT-TH, các chuyên trang chuyên mục; tập trung nâng cao nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng 4.0. Các sở ngành, địa phương tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong quy hoạch và phát triển báo chí giai đoạn 2013 - 2018.

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: