Khoahocthoidai.vn

Sở kế hoạch & Đầu tư được chọn thực hiện đề tài khoa học “Giải pháp phát triển HTX Nông nghiệp kiểu mới”

16:33 | 03/08/2017

Sở kế hoạch & Đầu tư được chọn thực hiện đề tài khoa học “Giải pháp phát triển HTX Nông nghiệp kiểu mới”
(KHTĐ) - Ngày 3/8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước họp tuyển chọn đơn vị thực hiện đề tài khoa học “Giải pháp phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới tỉnh Bình Phước”.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Đề tài có 3 đơn vị ứng tuyển gồm: Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Phước, Trung tâm Chính sách chiến lược Nông nghiệp nông thôn miền Nam - Viện chính sách chiến lược phát triển NNNT và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đề cương báo cáo của các đơn vị đều có những điểm đáng chú ý như: Đánh giá khái quát về nền kinh tế nông nghiệp của tỉnh, xu hướng phát triển HTX nông nghiệp trong cả nước. Các đề cương đều cho rằng, thực tế các HTX nghiệp của tỉnh còn nhỏ lẻ, khó khăn trong phát triển quy mô, qua đó chưa nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp tỉnh. Vì vậy, cần xây dựng lại các mô hình kinh tế HTX nông nghiệp theo kiểu mới.

Để thực hiện đề tài, 3 đơn vị đều đưa ra một số phương pháp ngiên cứu cơ bản: khảo sát, tìm hiểu các HTX nông nghiệp của tỉnh, đánh giá tính hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ xin ý kiến chuyên gia, phân tích những thuận lợi, khó khăn, đánh giá ưu điểm, tiềm năng và phân tích yếu tố ảnh hưởng của mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới. Ngoài ra, các đề cương cũng khẳng định HTX nông nghiệp kiểu mới phải gắn liền với đặc thù kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Sau các phương pháp nghiên cứu, đề tài sẽ đưa ra phương pháp cơ bản để xây dựng mô hình HTX mới, thử nghiệm mô hình mẫu và ứng dụng thực tế.

Tại cuộc họp, các nhà phản biện và thành viên hội đồng đã có nhiều ý kiến phân tích, góp ý cho các đơn vị, trong đó, đa số các ý kiến đều đánh giá cao đề cương của Sở Kế hoạch & Đầu tư vì đã và nắm bắt rõ nhất nền nông nghiệp của tỉnh, bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã kết hợp được nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng. Tuy nhiên, các nhà phản biện yêu cầu chủ nhiệm đề tài của Sở Kế hoạch & Đầu tư cần làm rõ phương án chuyển giao ứng dụng và xây dựng mô hình mẫu. Ngoài ra, nên liên kết với một HTX ở Hàn Quốc để học tập và tư vấn về xây dựng và phát triển HTX nông nghiệp.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh có số đểm cao nhất và được chọn để thực hiện đề tài.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: