07:56 | 30/07/2015

Số báo đấu thầu 139 ngày 27/7/2015

Số báo đấu thầu 139 ngày 27/7/2015
 
Bên mời thầu Ban QLDA huyện Lộc Ninh
Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình - Trụ sở làm việc Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y huyện Lộc Ninh (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ Từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 07/08/2015
Thời điểm đóng thầu 08 giờ 00 ngày 07/08/2015
Địa điểm mua, nộp hồ sơ Ban QLDA huyện Lộc Ninh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 3568321
Giá bán Miễn phí
Nguồn vốn Ngân sách huyện
Loại thầu Xây lắp
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: