14:26 | 27/07/2015

Số báo đấu thầu 137 ngày 23/7/2015

Số báo đấu thầu 137 ngày 23/7/2015
Bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Lộc
Tên gói thầu Xây dựng đường GTNT ấp Thạnh Tân, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ Từ 08 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 04/08/2015
Thời điểm đóng thầu 08 giờ 00 ngày 04/08/2015
Địa điểm mua, nộp hồ sơ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0938599419
Giá bán 1.000.000 đồng
Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015
Loại thầu Xây lắp

 Nguồn: Sở KHĐT tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: