Khoahocthoidai.vn

Quy định màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

18:55 | 16/05/2016

Quy định màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bình Phước đã có văn bản hướng dẫn về màu phiếu bầu cử và hòm phiếu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội  khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

Về hòm phiếu: Tại mỗi khu vực bỏ phiếu được bố trí một hòm phiếu chính và một hòm phiếu phụ. Hòm phiếu hình vuông được đóng mới hoặc sử dụng hòm phiếu bầu cử hiện có. Hòm phiếu phải đảm bảo chắc chắn trang trí đẹp, phía trước mặt của hòm phiếu có dán hình Quốc Huy, bên dưới hình Quốc Huy có dòng chữ “ HÒM PHIẾU”. Kích thước hòm phiếu chính tùy theo tùng khu vực bỏ phiếu để quyết định, nhưng không được nhỏ hơn 60cm x 60cm x 60cm.

Hòm phiếu chính đựng phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; hòm phiếu phụ dùng trong trường hợp: cử tri là người ốm, đau, già yếu, khuyết tật; người đang bị tạm giam, người đang chấp hành  biện pháp đưa vào các cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng.

Theo quy định sau khi UBBC các cấp công bố chính thức danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội  và đại biểu HĐND các cấp tại các đơn vị bầu cử, UBBC tỉnh sẽ chịu trách nhiệm in phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; UBBC huyện, thị xã sẽ in phiếu bầu đại biểu HĐND huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: