Xin chờ trong giây lát...

Qúa trình sinh ra của một loài cá Grunion

06:33 | 13/06/2018

Diệc Quyền - Thanh Khoa - Nguyễn Bốn