Khoahocthoidai.vn

Chương trình hành động của Vũ Thanh Ngữ

00:00 | 30/11/-0001

Chương trình hành động của Vũ Thanh Ngữ
  

 

hinh thengu.jpg

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

         

Tôi tên là: Vũ Thanh Ngữ, sinh ngày 04/2/1976.

 Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước.

Chỗ ở hiện nay: Ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Là đại diện của Đoàn thanh niên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi nhận thức rằng đây là niềm vinh dự của bản thân song nếu trúng cử là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đó là một trách nhiệm rất lớn, đồng thời cũng là điều kiện tốt để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến để xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong toàn tỉnh.

          Kính thưa quý vị đại biểu, các vị cử tri!

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc, là lực lượng quyết định vận mệnh của dân tộc và tương lai đất nước”. Đó là lứa tuổi đang thời kỳ sung sức vươn lên, lứa tuổi ham hiểu biết khám phá, có khả năng tiền ẩn trong việc thực hiện lý tưởng, niềm tin và mục tiêu cao quý của xã hội. Đó là lứa tuổi tiếp thu nhanh nhạy với cái mới, cái đẹp và cái tiến bộ. Thanh niên Bình Phước hiện nay có khoảng 270.124 người, chiếm 29,52% dân số và chiếm 51,07% lực lượng lao động. Qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Bình Phước đã khẳng định nguồn lực nằm trong thanh niên là rất lớn. Nếu biết phát huy các nguồn lực ấy nó sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực.

Với vai trò là một cán bộ Đoàn chuyên trách và cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tôi nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và mong muốn trở thành Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện Luật Thanh niên trong đó tập trung các giải pháp để thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của thanh niên trong học tập, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí, bảo vệ sức khỏe, quyền và trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; các nội dung giải pháp trong việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước từ nay đến năm 2020.

2. Nghiên cứu đề xuất và phát động thực hiện hiệu quả một số phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, chung tay cùng với Đảng và chính quyền các cấp “Xây dựng nông thôn mới”; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, giám ước mơ, có hoài bão và khát vọng đưa tỉnh Bình Phước phát triển ngang tầm với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước.

3. Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng về học nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên trong đó ưu tiên dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tư vấn giúp thanh niên tiếp cận thị trường lao động trong nước và nước ngoài, được vay vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, quỹ xoá đói, giảm nghèo, vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình để vươn lên làm giàu chính đáng.

4. Thực hiện các chính sách để thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đào tạo sau đại học, các chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ phục vụ cho địa phương; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, hỗ trợ thực hiện các ý tưởng sáng tạo, thực hiện các đề tài khoa học; phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng tài năng trẻ.

5. Tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn minh công sở để nâng cao chất lượng phục vụ công vụ cho nhân dân một cách tốt nhất; xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của thanh thiếu nhi.

6. Để làm tròn trách nhiệm là người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, trau dồi phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống trong sạch, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác của người đại biểu dân cử, tích cực tiếp xúc cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân với Hội đồng nhân dân và cơ quan Nhà nước để không phụ lòng tin yêu, ủng hộ của cử tri trong tỉnh.

Với danh dự của một cán bộ Đoàn - người đại diện cho thế hệ trẻ toàn tỉnh, tôi thể hiện quyết tâm thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra, gắn chặt chẽ giữa “nói” đi đôi với “làm”, nhằm xây dựng và củng cố hình ảnh người đoàn viên, thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, góp sức trẻ chung tay xây dựng quê hương Bình Phước phát triển nhanh và bền vững.

Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và toàn thể cử tri.

In bản tin

Các bài cũ hơn: