Khoahocthoidai.vn

Chương trình hành động của Nguyễn Thị Lan Hương

00:00 | 30/11/-0001

Chương trình hành động của Nguyễn Thị Lan Hương
    

 

Co Lan Huong.jpg

 

Chương trình hành động của Nguyễn Thị Lan Hương

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

(Đơn vị bầu cử số 20, huyện Bù Gia Mập)

Tôi tên là Nguyễn Thị Lan Hương. Sinh năm: 1958.

Hiện nay là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Khoa học lịch sử tôi về công tác tại Tỉnh ủy Lai Châu 4 năm. Tháng 5 năm 1985, tôi chuyển công tác vào huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé (cũ). Đến nay tôi có 31 năm gắn bó với quê hương Bình Phước. Trưởng thành qua thực tiễn công tác tại tỉnh Bình Phước, ở cương vị nào tôi cũng luôn được sự ủng hộ của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân và bản thân cùng tập thể nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh.

Là một cán bộ của Đảng, tôi xác định rõ dù là đại biểu hay không là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thì bản thân cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp chung và tận tụy phục vụ nhân dân. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thì đó là một vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân tôi.

Từ trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; từ những trăn trở, suy nghĩ và tâm huyết trước những thách thức, khó khăn mà địa phương đang nỗ lực vượt qua; nếu trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xác định cho mình cần phải ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

Thứ nhất, làm tròn bổn phận của người đại biểu nhân dân; thường xuyên giành thời gian tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri; nhất là cử tri nơi bầu ra mình ở các xã Đa Kia, Phước Minh, Bình Thắng, Phú Nghĩa để phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân; phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm và niềm tin cử tri đã gửi gắm.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm và kinh nghiệm hoạt động chính trị; làm tốt nhiệm vụ là cầu nối gắn kết tỉnh với địa phương Bù Gia Mập, tham gia cùng Hội đồng nhân dân quyết định các cơ chế, chính sách, chủ trương phù hợp với điều kiện địa phương, phù hợp với pháp luật, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh và huyện Bù Gia Mập. Đồng thời, đặc biệt chú trọng đến hoạt động giám sát trên các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách xã hội, nhất là chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Thứ hai, với vai trò của một cán bộ hoạt động trong lĩnh vực KHKT và công tác trí thức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Đối với công tác đoàn kết, tập hợp trí thức, huy động trí tuệ của trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia vào hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội để đóng góp tích cực vào việc xây dựng, thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tốt phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật trong các tầng lớp nhân dân góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở huyện Bù Gia Mập và tỉnh Bình Phước phát triển tốt hơn, đời sống của người dân được cải thiện.

Thứ ba, tiếp tục phát huy sở trường, năng lực công tác, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở trong toàn tỉnh nói chung; huyện Bù Gia Mập và các đơn vị của tỉnh, thành bạn đứng chân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập nói riêng về trình độ lý luận chính trị; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng trưởng thành, phục vụ nhân dân tốt hơn; góp phần vào công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, là một cán bộ nữ, trực tiếp làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ trí thức của tỉnh; là người mẹ, người vợ trong gia đình; bản thân sẽ luôn quan tâm và có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền rộng rãi Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình thông qua Tạp chí Khoa học thời đại in và điện tử của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thông qua công tác báo cáo viên. Đồng thời tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ nữ và nữ trí thức; cùng lãnh đạo các cấp hội phụ nữ giúp chị em ngày càng trưởng thành; thực hiện được quyền bình đẳng giới; giúp chị em phụ nữ ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc tiếp cận với khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình tốt hơn; nâng cao kỹ năng nuôi dạy con và xây dựng cuộc sống gia đình.

Những định hướng trọng tâm trên là tâm huyết của bản thân tôi khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

In bản tin

Các bài cũ hơn: