Khoahocthoidai.vn

Chương trình hành động của Dương Văn Tải

00:00 | 30/11/-0001

Chương trình hành động của Dương Văn Tải
  

Chương trình hành động của Dương Văn Tải

 ứng viên Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Nhiệm kỳ 2016-2021.

 
   

 

 

 

Họ và tên: Dương Văn Tải

Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1951 – Giới tính: Nam

Quê quán: xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nơi ở hiện nay: Tổ 6, khu phố Phước Thọ, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài.

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ hưu trí, Phó CT. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh.

Nơi làm việc: Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước.

Ngày vào Đảng: 13/02/1969; Ngày chính thức: 13/02/1970.

Giáo dục phổ thông: 10/10

Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Sư phạm

Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, thì chương trình hành động của tôi không ngoài mục đích là góp sức mình phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Một là: Thường xuyên quan tâm, lắng nghe ý kiến của cử tri. Đối với những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm thì cần phải khảo sát, kiểm tra để kiến nghị và đề nghị phối hợp giải quyết, bảo đảm phản ánh kịp thời những bức xúc trong đời sống xã hội mà cử tri quan tâm, từ đó góp phần tác động đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, để tham gia giải quyết, khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị với các ngành chức năng giải quyết trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định.

Hai là: Về chuyên môn, là cán bộ làm công tác khuyến học, tôi sẽ tích cực tham mưu tuyên truyền và phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cụ thể là Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủi về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Các chỉ thị, nghị quyết, thông tri, công văn, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 Với mục đích giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn về xây dựng xã hội học tập, đó là một xã hội mà trong đó mọi người đều được học tập thường xuyên và học tập suốt đời; tận dụng mọi cơ hội học tập để làm người công dân tốt, có nghề, lao động với hiệu quả ngày càng cao, học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc, học để góp phần phát triển quê hương.

 Tôi đặc biệt quan tâm tới việc phát triển tổ chức Hội và hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội cơ sở. Tôi cũng sẽ góp sức đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng (cụm dân cư, tổ dân phố) học tập và Đơn vị học tập. Tiếp tục xây dựng và phát triển quỹ khuyến học ở các cấp Hội để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, vượt khó học giỏi. Tuyên dương, khen thưởng những học sinh giỏi, xuất sắc trong học tập để các em tiếp tục phấn đấu trở thành nhân tài của địa phương và của đất nước. Cùng với ngành GD&ĐT tham mưu đầu tư phát triển mạng lưới giáo dục gắn với nâng cao chất lượng dạy và học.

 Ba là: Quan tâm đóng góp vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương trong 5 năm tới. Chú trọng đến việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính phục vụ người dân, quan tâm việc thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Vấn đề ô nhiễm môi trưởng và chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm bảo đảm sức khỏe nhân dân.

Bốn là: Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi, trẻ em mầm non, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các chương trình mục tiêu giúp các xã đặc biệt khó khăn. Quan tâm tới việc học tập của các lớp chuyên đề tại các Trung tâm Học tập cộng đồng để giúp nhân dân lao động có điều kiện sản xuất, vươn lên và nâng dần mức sống trong cộng đồng khu dân cư.

 Năm là: Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân và gia đình, vợ, con luôn gương mẫu chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Tôi luôn nhận thức rằng, để làm được người đại biểu của dân, được nhân dân tin tưởng là một điều không dễ chút nào. Do vậy, phải thật sự gần gũi với với dân, chuyển tải được ý nguyện chính đáng của người dân đến Hội đồng nhân dân và đến các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết. Rất mong được sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của cử tri. Xin chân thành cảm ơn./-

 

In bản tin

Các bài cũ hơn: