Khoahocthoidai.vn

Phổ biến Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

21:28 | 02/11/2017

Phổ biến Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành
(KHTĐ) - Ngày 2/11, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị phổ biến Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND dân các huyện, thị xã; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện các Doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe báo cáo viên triển khai những nội dung liên quan đến các vấn đề cụ thể như: hệ thống thông tin thống kê Nhà nước từ cấp Quốc gia đến cấp xã, cấp bộ ngành; thu thập thông tin thống kê Nhà nước, điều tra thống kê; sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê Nhà nước; các chế độ báo cáo thống kê; phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; nghiên cứu ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê Nhà nước; sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê và thông tin thống kê Nhà nước; tổ chức thống kê Nhà nước; hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê Nhà nước.

Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị
Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Việc kịp thời quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Thống kê, đặc biệt là những nội dung mới nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê, góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh.

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: