Khoahocthoidai.vn

Học sinh không được bình luận ảnh hưởng xấu đến nhà trường trên mạng; tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử ...

Từ ngày 11 – 20/06/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là:

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC giữa Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 19/05/2015 hướng dẫn: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trên cơ sở hợp nhất ...

Văn bản mới, chính sách mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản ...

Văn bản mới, Chính sách mới

Theo Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV , thay thế Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BNV-TTCP, từ ngày 01/05/2015, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng ngoài mức thưởng theo Điều 72, 75 Nghị định 42/2010/NĐ-CP, sẽ được trích ...

Văn bản mới, chính sách mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 30/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

Văn bản mới, chính sách mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống.