Khoahocthoidai.vn

(KHTĐ) - Nhiều văn bản, chính sách mới về các lĩnh vực kinh tế - xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành vào tháng ...

 (Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/1/2016 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 đến 3.500.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định về phụ cấp đặc thù, ưu đãi, trách nhiệm công việc và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
 

(KHTĐ) - Tạp chí Khoa học thời đại trân trọng giới thiệu một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 năm 2015 có tác động tích cực đến nhiều tầng lớp nhân dân ở các địa phương trong cả nước.

Bộ Y tế và Bộ Giao thông - Vận tải vừa ban hành Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy ...

(KHTĐ) - Đây là quy định vừa được Chính phủ ban hành trong Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Theo Quyết định 37/2015/QĐ-TTg, để được thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ (KHCN) của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất ...

(KHTĐ) - Quy định đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... là một số ...

Văn bản mới – Chính sách mới

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó:
 

Văn bản mới-Chính sách mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm ...

Văn bản mới-Chính sách mới

Theo Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thì hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi bao gồm:

Văn bản mới-Chính sách mới

Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Văn bản mới-Chính sách mới

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính bãi bỏ những quy định về ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu trước ngày 31/7/2015. 

Văn bản mới-Chính sách mới

Từ ngày 11 - 20/06/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là:

Từ ngày 11 – 20/06/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là:

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC giữa Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 19/05/2015 hướng dẫn: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trên cơ sở hợp nhất ...