Khoahocthoidai.vn

Phát triển HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

14:56 | 11/08/2017

Phát triển HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
(KHTĐ) - Ngày 11/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. 

Bình Phước hiện có 57 HTX nông, lâm nghiệp đang hoạt động với tổng số 2.110 thành viên và có 3.190 lao động làm việc cho các HTX. Ngoài ra, tỉnh có 1.315 tổ hợp tác với hơn 11.000 thành viên. Các tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, chủ yếu hỗ trợ nhau trong hợp tác, liên kết sản xuất, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp hiện nay hoạt động chủ yếu canh tác trên diện tích được nhà nước giao để sản xuất, nhận khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, chưa làm dịch vụ đầu ra cho các thành viên. Mặt khác, hoạt động hợp tác, liên kết với các thành viên trong cộng đồng dân cư gặp nhiều khó khăn do các HTX nông nghiệp yếu về tài chính lẫn chuyên môn nghiệp vụ.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước tham quan HTX Nguyên Khang Gaden, thị xã Đồng Xoài
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước tham quan HTX Nguyên Khang Gaden, thị xã Đồng Xoài

Việc phát động phong trào thi đua nhằm thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các HTX nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, nông dân trong việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp và thực hiện Luật HTX năm 2012, xây dựng mô hình và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố HTX nông nghiệp. Bình Phước hiện đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, bàn những giải pháp nhằm hướng đến việc phát triển HTX nông nghiệp một cách bền vững, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã đã ký giao ước thi đua.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: