Khoahocthoidai.vn

Năm 2018, Bình Phước phấn đấu tăng thu, giảm chi ngân sách thường xuyên

14:27 | 06/12/2017

Năm 2018, Bình Phước phấn đấu tăng thu, giảm chi ngân sách thường xuyên
(KHTĐ) - Sáng ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, ông Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, năm 2018 tỉnh phấn đấu tăng thu, giảm chi ngân sách thường xuyên, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, năm 2018 là năm thứ 2 của thời kỳ ổn định ngân sách (2017-2020), do đó dự toán ngân sách địa phương 2018 được xây dựng trên cơ sở số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và số bổ sung trợ cấp từ ngân sách Trung ương để cân đối chi theo hướng đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mức tăng trưởng hợp lý; tiếp tục thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát.

Cụ thể, năm 2018 tỉnh sẽ phấn đấu thu ngân sách 6.000 tỷ đồng. Để thực hiện điều này, tỉnh sẽ tăng cường thu hút, khuyến khích đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là về tín dụng, thị trường tiêu thụ, đổi mới công nghệ. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, chú trọng chất lượng và mức tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực.

Ông Trần Văn Mi – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước phát biểu tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
Ông Trần Văn Mi - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước phát biểu tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX

Về chi ngân sách năm 2018, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung đầu tư những dự án, công trình trọng điểm của địa phương sớm hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017.

Trong điều kiện cân đối ngân sách Nhà nước còn khó khăn, yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước phân bổ chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết. Mặt khác, các địa phương tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); tăng thu ngân sách Nhà nước.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: