18:29 | 15/07/2015

Mua sắm trang thiết bị hệ thống âm thanh

Mua sắm trang thiết bị hệ thống âm thanh
Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hệ thống âm thanh

 

Số báo đấu thầu 128 ngày 10/7/2015
Bên mời thầu Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Tên gói thầu Mua sắm trang thiết bị hệ thống âm thanh
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán hồ sơ Từ 07 giờ 30 ngày 16/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 23/07/2015
Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 ngày 23/07/2015
Địa điểm mua, nộp hồ sơ Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Giá bán 1.000.000 đồng
Nguồn vốn Vốn được giao theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND huyện Đồng Phú
Loại thầu Hàng hóa
In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: